Geldzaken

Gemeente Tiel ligt op koers en heeft een positief saldo

12 juni 2023
Nieuws

Het college maakt de balans op. Een jaarlijks proces waarin we terug kijken en vooruit blikken. Een positieve afsluiting van het jaar 2022 en vooruitblik waarin enkele wensen worden opgepakt. De gemeenteraad behandelt dit woensdag 5 juli 2023 in haar vergadering.

Wethouder Remco Dijkstra, wethouder financiën: “Wij kijken, als college, best met enige trots terug op de afgelopen periode. Ondanks moeilijke omstandigheden als corona, energiearmoede, de opvang van Oekraïners en de oplopende inflatie zien we dat we er goed voor staan. Na de vorming van een college vorige zomer is veel in gang gezet. Ook sluiten we het boekjaar 2022 af met een positief financieel resultaat van ruim 6 miljoen euro. Kijken we naar de voortgang in 2023 dan zien we dat we goed op schema liggen met de uitvoering van het coalitieakkoord Samen Door. Voorbeelden hiervan zijn de verbetering van de kwaliteit in de openbare ruimte, de start van het project Veilingkwartier, de herinrichting van het Flipje- en Streekmuseum, de daling van de criminaliteitscijfers en de aanpak van energiearmoede.”

Vooruitblik

In de perspectievennota 2024 zijn voorstellen opgenomen om verbeteringen door te voeren op verschillende gebieden. Denk hierbij aan:

  • onderhoud en vervanging van openbare verlichting;
  • uitbreiding speelcapaciteit Theole;
  • oplossen knelpunten in de openbare ruimte van wijken en dorpen;
  • verhaallijn in museum over Tiel Handels- en Hanzestad;
  • bijdrage aan jeugd- en volwassenensport sport en cultuur;
  • versterking capaciteit toezicht en handhaving.

Wethouder Remco Dijkstra: “Ook in de jaren 2024 en 2025 kunnen we investeren in onze stad en dorpen.”

Middelen vanuit het Rijk

We zien ook dat dat het Rijk achterblijft met het beschikbaar stellen van voldoende geld in de toekomst. De tekorten lopen daarom in de jaren 2026 en 2027 op tot ruim 3 miljoen euro. Dit is echter een landelijk beeld, waar nog een oplossing vanuit het Rijk voor moet komen. Op dit moment is het nog niet nodig om lokaal bezuinigingen door te voeren. We zijn wel alvast terughoudend met het aangaan van langdurige nieuwe verplichtingen. Het goede nieuws is dat we de afgelopen jaren een goede spaarpot hebben opgebouwd voor het opvangen van tegenvallers. We zien gelukkig ruimte om in de jaren 2024 en 2025 enkele investeringen te doen.

Met veel enthousiasme en ambitie gaan we, samen met de ambtelijke organisatie en Tielse gemeenteraad, door om uitvoering te geven aan onze plannen uit het coalitieakkoord. Daarmee bouwen we verder aan de toekomst van Tiel.