Gladheid bestrijden

Tijdens de vorstperiode worden maatregelen genomen om gladheid op hoofdwegen en fietspaden te bestrijden.

Strooiroutekaarten

Klacht of vraag

Heeft u een klacht of een vraag over gladheid in uw wijk dan kunt u dat digitaal melden.

Strooibeleid

De gemeenteraad bepaalt het strooibeleid. Dit beleid kunt u lezen in het gladheidbestrijdingsplan.