Gladheid bestrijden

De gemeenteraad bepaalt het strooibeleid. Dit beleid kunt u lezen in het gladheidbestrijdingsplan.