Gladheid bestrijden

Tijdens de vorstperiode worden maatregelen genomen om gladheid op hoofdwegen en fietspaden te bestrijden.

In de gemeente Tiel zorgt de Avri voor de gladheidsbestrijding. Op de strooiroutekaarten kun u zien waar gestrooid wordt.

Strooiroutekaarten

Klacht of vraag

Heeft u een klacht of een vraag over gladheid in uw wijk dan kunt u dat digitaal melden bij de Bel & Herstelijn.

 

De gemeenteraad bepaalt het strooibeleid. Dit beleid kunt u lezen in het gladheidbestrijdingsplan.