Melding en overlast

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan pleinen, weg en, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Hoe werkt het?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan meldt u dit via het bovenstaande webformulier. U kunt ook telefonisch een melding doen. Dit kan op maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0344) 63 71 11. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Op de website van de Avri externe-link-icoonvindt u ook informatie over de Avri-Appexterne-link-icoon. Deze app is beschikbaar voor mobiele telefoons van Apple en Android. U kunt deze app gebruiken om bijvoorbeeld een melding te doen of de afvalkalender te bekijken.

Diverse meldingen

U kunt zaken melden als:

 • Straatverlichting, storing meldenexterne-link-icoon
 • vernielingen aan speeltuinen
 • losliggende tegels
 • vernielde bushokjes
 • graffiti, zwerfvuil, onverzorgd groen
 • omver gereden paaltjes en verkeersborden
 • hondenhaltes, schade, bak vol of hondenpoepzakjes op
 • gladheid
 • problemen aan het riool
 • eikenprocessierups in openbaar groen
 • overlast door bomen

Ook als u last heeft van vleermuizen en steenmarters in of aan huis. Vleermuizen en steenmarters in Nederland zijn beschermd. Ze kunnen niet zomaar worden gedood of weggehaald.

Wilt u een kapotte Abri melden? Dat kan direct bij Global, de beheerder van de abri's, via 08000 228 080.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang het gaat duren om de gemelde schade, storing of overlast op te lossen kunnen we niet van te voren aangeven. Soms moeten er onderdelen besteld worden of nemen we werkzaamheden mee tijdens het vaste onderhoud.

Wel hebben we afgesproken met de Avri dat ze binnen 3 werkdagen contact met u opnemen om aan te geven wat ze hebben gedaan of gaan doen.

Hoe maakt u een goede melding?

We krijgen regelmatig meldingen waarin we belangrijke informatie missen. En dan kunnen we niets met deze melding.  Geef daarom het volgende door: uw naam, adres, en hoe we u kunnen bereiken (tenzij u anoniem wilt melden), de locatie waar u een melding over doet en tijdstippen.

Mijn klacht/melding gaat overWie gaat daarover of waar kan ik melden?
Afvalbakken (vol, afval ernaast)
Via de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte. Telefonisch: 0344 - 63 71 11 (gemeente Tiel).
Alcohol en drugsgebruik -langdurige overlastPolitie, wijkagent: 0900 - 88 44 of
Gemeente Tiel, 0344 - 63 71 11 of mail naar gemeente@tiel.nl.
Buren ruzie/ overlast burenBuurtbemiddeling ElkWelzijn: 0345 - 51 52 27 of via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl.

Camerabeelden inzien/opvragen (na ongeval of misdrijf).

Politie: 0900-8844
U kunt deze beelden niet zelf inzien. Geef bij uw aangifte aan dat er een camera hangt. De politie vraagt deze beelden dan op. Dit moet binnen 7 dagen van het ongeval of misdrijf gebeurd zijn.
DierenmishandelingRed een dier, telefoonnummer: 144.
Discriminatie meldenDiscriminatie.nlexterne-link-icoon of bel 0900 - 23 54 354.
Extremisme (Radicalisering)Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE): 
088 - 20 80 080, of mail naar info@hetlse.nl.
Honden overlast (hondenpoep, blaffen)Via de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte. Telefonisch: 0345 – 58 53 53 (Avri Toezicht & Handhaving).
Jeugd, langdurige overlast van (hang)jeugdVia de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte. Telefonisch: 0344 - 63 71 11 (gemeente Tiel).
Mishandeling, kindermishandeling, ouderenmishandeling, huiselijk geweldVeilig thuis: 0800 - 20 00 of politie, wijkagent: 0900 - 88 44.
Rook- of stookoverlast (bijv. houtkachels)Gemeente Tiel, 0344 - 63 71 11 of mail naar gemeente@tiel.nl.
Spoed/heterdaad112
Straatverlichting (brandt niet, defect)Melding via Straatverlichting storing melden.
Verward gedrag, iemand gedraagt zich verwardMeldpunt Bijzondere Zorg: 088 – 14 47 030 of maak een melding via de website: www.ggdgelderlandzuid.nlexterne-link-icoon.
Vuadabos en Wetlands (afval of kapotte spullen)Via de Avri-app of online via: Melding of overlast.
Zorgfraude, mensenhandel, drugsproductie- of handelPolitie 0900 - 88 44 of www.meldmisdaadanoniem,externe-link-icoon 0800 - 70 00.