Grafrechten

Grafrechten worden verleend aan een rechthebbende voor een bepaalde periode. Hiervoor betaalt de rechthebbende leges aan de gemeente. Het gaat niet alleen om graven, maar ook bij urnennissen, urnengraven, urnentuinen en particuliere gedenkplaatsen is er sprake van een rechthebbende en grafrechten.

Werkwijze

De grafrechten beginnen te lopen op de dag van de uitvaart of reservering. De rechten eindigen op het moment dat de termijn, waarvoor het recht is verleend, afloopt. Behalve als de rechten tijdig zijn verlengd.

Grafrechten vervallen ook als:

  • de rechthebbende afstand doet van het recht;
  • de rekening niet tijdig wordt betaald;
  • de rechthebbende nalaat om het graf en de grafbedekking naar behoren te onderhouden;
  • de rechthebbende een andere verplichting niet nakomt of daarmee in strijd handelt (zie hiervoor de Beheersverordening Begraafplaatsen);
  • de rechthebbende is overleden en het recht niet binnen 1 jaar na het overlijden is overgeschreven op een nieuwe rechthebbende;
  • een begraafplaats wordt opgeheven.

Nadat het grafrecht geëindigd is of vervallen is, verwijdert de gemeente het gedenkteken en/of de grafbedekking meestal binnen één jaar. Het graf of de nis kan daarna geruimd worden. Soms gebeurt dit vrij snel, soms kan het jaren duren voordat het graf geruimd wordt. Dit is afhankelijk van de vraag naar grafruimte voor nieuwe begravingen.

Verlengen van de grafrechten

Het is mogelijk om de huurtermijn van particuliere graven, nissen of gedenkplaatsen telkens te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. De gemeente stuurt de rechthebbende ruim voordat de huurtermijn afloopt een brief. Hiervoor is het van groot belang dat u geregistreerd staat als rechthebbende bij de gemeente.

Wie is de rechthebbende?

De rechthebbende is de enige contactpersoon voor de gemeente als het gaat om het graf, de nis of de gedenkplaats. Juiste adresgegevens zijn dus belangrijk.

De gemeente informeert de rechthebbende als de rechten verlengd moeten worden of als er beschadigingen zijn aan het gedenkteken. Op verzoeken van anderen mag de gemeente niet ingaan.

Als de rechthebbende niet bekend is bij de gemeente, wordt er één jaar lang een bordje bij het graf geplaatst. Na deze termijn vervalt het grafrecht in de meeste gevallen aan de gemeente.

Wijzigingen doorgeven

Bent u een rechthebbende en wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande formulieren.  

Liever persoonlijk een wijziging doorgeven? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer (0344 ) 637 111 voor het maken van een afspraak. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 en op donderdagavond tot 20.00 uur bij de servicebalie in het Stadhuis.

Kosten

De kosten voor grafrechten kunt u vinden in de Tabel Tarieven Grafrechten.