Grafrechten

Grafrechten worden verleend aan een rechthebbende voor een bepaalde periode. Hiervoor betaalt de rechthebbende leges aan de gemeente. Het gaat niet alleen om graven, maar ook bij urnennissen, urnengraven, urnentuinen en particuliere gedenkplaatsen is er sprake van een rechthebbende en grafrechten.

Grafrechten kunnen na verloop van tijd aflopen of aan de gemeente vervallen. Het is mogelijk de grafrechten te verlengen. Daarvoor is het belangrijk dat de rechthebbende (of nabestaande) zorgt voor juiste adresgegevens bij de gemeente.

De grafrechten beginnen te lopen op de dag van de uitvaart of reservering. De rechten eindigen op het moment dat de termijn, waarvoor het recht is verleend, afloopt. Behalve als de rechten tijdig zijn verlengd.

Grafrechten vervallen ook als:

  • de rechthebbende afstand doet van het recht;
  • de rekening niet tijdig wordt betaald;
  • de rechthebbende nalaat om het graf en de grafbedekking naar behoren te onderhouden;
  • de rechthebbende een andere verplichting niet nakomt of daarmee in strijd handelt (zie hiervoor de Beheersverordening Begraafplaatsen);
  • de rechthebbende is overleden en het recht niet binnen 1 jaar na het overlijden is overgeschreven op een nieuwe rechthebbende;
  • een begraafplaats wordt opgeheven.

Nadat het grafrecht geëindigd is of vervallen is, verwijdert de gemeente het gedenkteken en/of de grafbedekking meestal binnen één jaar. Het graf of de nis kan daarna geruimd worden. Soms gebeurt dit vrij snel, soms kan het jaren duren voordat het graf geruimd wordt. Dit is afhankelijk van de vraag naar grafruimte voor nieuwe begravingen.

Verlengen van de grafrechten

Het is mogelijk om de huurtermijn van particuliere graven, nissen of gedenkplaatsen telkens te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. De gemeente stuurt de rechthebbende ruim voordat de huurtermijn afloopt een brief. Hiervoor is het van groot belang dat u geregistreerd staat als rechthebbende bij de gemeente.

Wat kost het?

De kosten voor grafrechten of asbestemmingen vindt u op de website van Rijksoverheid.nl in de tarieventabel van de Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

Of bekijk de kosten in de tabel:  .

De rechthebbende is de enige contactpersoon voor de gemeente als het gaat om het graf, de nis of de gedenkplaats. Juiste adresgegevens zijn dus belangrijk. De gemeente informeert de rechthebbende als de rechten verlengd moeten worden of als er beschadigingen zijn aan het gedenkteken. Op verzoeken van anderen mag de gemeente niet ingaan. Als de rechthebbende niet bekend is bij de gemeente, wordt er één jaar lang een bordje bij het graf geplaatst. Na deze termijn vervalt het grafrecht in de meeste gevallen aan de gemeente.

Bent u een rechthebbende en wilt u een wijziging doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van verschillende formulieren of maak een afspraak via (0344) 637 111.

Formulieren

Gemeente zoekt rechthebbenden van graven

Op de begraafplaatsen Papesteeg, Wadenoijen, Kapel Avezaath en Drumpt hangen lijsten met graven waarvan geen rechthebbende bekend is. Staat er een bordje bij een graf dat u bezoekt of wordt het graf vermeld op de lijst in de publicatiekasten op de begraafplaats? Neem dan contact op met de gemeente. Zo voorkomt u dat we het graf ongewenst ruimen.

Lijsten oproep rechthebbenden:

Wilt u zich als rechthebbende aanmelden voor een graf of een wijziging doorgeven? Neem dan contact op met mevrouw Van Winsen via het algemene telefoonnummer van de gemeente (0344) 637 111 (op werkdagen tussen 12.00 en 16.00 uur) of stuur een e-mail naar svwinsen@tiel.nl.