Het nog te bouwen Veilingkwartier in Tiel van bovenaf gezien in een art impression

Groen voor groen op Veilingkwartier Tiel

26 september 2023
Nieuws

De veilinghallen op het voormalig veilingterrein maken plaats voor ruim 300 woningen. Volgend jaar start de bouw, maar voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren. Een van de belangrijkste onderwerpen is de zorg voor voldoende groen in het gebied. Het vernieuwde Veilingkwartier moet een groene long zijn voor de toekomstige bewoners en de omgeving van dit zo markante gebied.

De gemeente heeft samen met de GEM en een bureau voor landschapsontwerp onderzoek gedaan naar de beste plekken voor groen en met name bomen in de nieuwe woonbuurt. Hierbij is zorgvuldig gekeken naar het zoveel mogelijk behouden van het huidige bomenbestand.

Vervangingsplan voor groenvoorziening en bomen op het terrein

Uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen behouden. Elke boom is door een expert beoordeeld op een aantal criteria: staat de boom op de plek waar een woning moet komen, is de boom verplaatsbaar, is de boom gezond, is de boom mogelijk een risico bij storm of andere extreme weersomstandigheden, is de boom waardevol in het landschap. Aan de hand hiervan is een plan gemaakt om te kijken welke bomen kunnen blijven staan en welke bomen moet worden vervangen of kunnen worden verplaatst.

Eerst kappen dan herplanten

Om de werkzaamheden te kunnen doen, vraagt de gemeente een kapvergunning aan voor 175 bomen. Zo snel mogelijk worden nieuwe bomen geplant in het gebied. Als de woningen eenmaal gebouwd zijn, komen er ruim 200 bomen terug in het gebied, zodat na verloop van tijd een prachtige nieuwe groene wijk ontstaat. De gemeente heeft daarbij aandacht voor verscheidenheid in aanplant en biodiversiteit in het gebied.  

Hergebruik gerooid groen

De gemeente wil inwoners van Tiel de mogelijkheid bieden om het groen wat gerooid wordt her te gebruiken. De gemeente zal gedurende de werkzaamheden hiervoor een middag beschikbaar stellen.

De gemeente heeft hiervoor op 27 september een kapvergunning aangevraagd. Het kappen van de bomen is gepland voor het einde van dit jaar en de eerste maanden van 2024.