Hart van Tiel (HvT)

De ondernemersvereniging HvT behartigt de belangen van winkeliers, ondernemers en vastgoedeigenaren in de binnenstad. Ze organiseert activiteiten en bevordert de onderlinge contacten. Lidmaatschap is gratis voor wie reclamebelasting betaalt.

Ondernemers genieten veel voordelen, zoals de ondersteuning van evenementen, de behartiging van ondernemersbelangen bij gemeente, politie e.d., een sterk netwerk en voordeel dankzij het collectief inkopen van bijvoorbeeld sfeerverlichting en advertentieruimte. Het gezamenlijke hoofddoel is een goed winkelklimaat in het centrum van Tiel. Zodat het schoon, veilig, aantrekkelijk en actief voor de klant is en blijft. Het moet goed bereikbaar zijn en ruimte bieden voor vernieuwing.

Leden kunnen concreet aan de slag door mee te helpen met de organisatie van activiteiten en/of door deel te nemen aan een commissie of bestuurswerk. Financiële steun aan het werk dat anderen doen voor het gezamenlijk belang is ook zeer welkom.

Meer informatie vindt u op de website www.winkelenintiel.nl/hart-van-tielexterne-link-icoon.