Ondernemersverenigingen

In het ondernemersklimaat van Tiel is samenwerken vanzelfsprekend. Op alle grote bedrijventerreinen in Tiel is parkmanagement aanwezig. Dit is georganiseerd door de ondernemers verenigd in de Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT).

Door het parkmanagement zijn de bedrijventerreinen beveiligd (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel - SBBT), is een eigen glasvezelnetwerk aanwezig en zijn al vele initiatieven genomen voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Op het bedrijvenpark Medel worden daarnaast nog een aantal specifieke activiteiten uitgevoerd door de ondernemers verenigd in de Coöperatie Medel (CM). Deze activiteiten hebben vooral betrekking op de uitstraling en het onderhoud en beheer van het bedrijvenpark. In de binnenstad hebben de winkeliers verenigd in de ondernemersvereniging Hart van Tiel (HvT) een eigen binnenstadsmanagement georganiseerd.