Herinrichting Laan van Westroijen

De Laan van Westroijen is aan onderhoud toe. Het gaat om het deel van de weg tussen de kruising Rivierenlandlaan en kruising Predikbroedersweg. Dit biedt gelijk de kans om ook de weg opnieuw in te richten.

Werkzaamheden

  • Verwijderen van het asfalt en de onderliggende lagen. Het nieuwe asfalt van de rijbaan is geluidsreducerend. Ook de fietspaden krijgen nieuw asfalt.
  • In het midden van de weg komt een verhoogde rijbaanscheiding
  • De rotondes op de kruising Predikbroedersweg en kruising Rivierenlandlaan worden in zijn geheel opgebroken en opnieuw opgebouwd. Er komen vrijliggende fietspaden om de rotondes.  Dit verhoogt de veiligheid.  

De groenstrook tussen de rijbaan en het fietspad pakken we ook aan. Een groot aantal van de huidige bomen is aan het einde van hun levensduur of is ziek. En de wortels van de huidige bomen geven schade aan de weg en het fietspad. Er komen nieuwe bomen terug met verbeterde groeiplaatsen zodat de wortels in de toekomst niet meer de weg omhoog drukken.

Planning

  • Januari 2023: kap 41 bomen aan de noordzijde.
  • 23 januari tot en met 15 maart 2023: werken aan het deel vanaf de kruising Predikbroedersweg tot aan de Doode Linge.
  • 16 maart tot en met 16 mei 2023: werken aan het deel vanaf de Doode Linge tot aan de Sportparklaan
  • 17 mei tot en met 14 juni 2023: werken aan het deel vanaf de kruising Sportparklaan tot en met de kruising Rivierenlandlaan.
  • Oktober tot en met december 2023: kap 43 bomen zuidzijde, verbeteren groenstrook, vernieuwen fietspad en planten nieuwe bomen.

Bereikbaarheid

Woningen en bedrijven zijn te allen tijde te voet bereikbaar. Ook zorgen we er voor dat mindervaliden de wijk in kunnen. En dat geldt ook voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie). Voor (brom)fietsers en gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingen. Die staan met borden aangegeven.

Als de weg geasfalteerd wordt is het nodig de weg helemaal af te sluiten. De aannemer informeert de bewoners en bedrijven hier tijdig over. De hulpdiensten kunnen altijd over of langs het werk. 

Bouwapp

Bent u benieuwd naar de voortgang van de werkzaamheden? Download dan de Bouwapp in de Appstore of Playstore. Deze app is herkenbaar aan de gele helm. Als u het project ‘Laan van Westroijen’ volgt dan krijgt u bericht als de aannemer nieuwe informatie online zet .

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan Laan van Westroijen? Deze kunt u stellen aan de omgevingsmanager mevrouw Alexandra Braas van aannemer Bunnik Groep, via tiel@bunnikgroep.nl of 085 822 04 25.