Hondenbelasting

Als u de houder bent van één of meer honden, bent u verplicht hondenbelasting te betalen. U moet het houden van een hond daarom melden bij de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). U krijgt dan een belastingaanslag van de BSR.

Kosten

De tarieven 2023 bedragen (op jaarbasis) voor één hond € 84,20
Voor elke tweede en volgende hond, per hond € 89,05
Heeft u een kennel, die geregistreerd is bij de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland, dan betaalt u € 436,00.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het aan- of afmelden van uw hond? Of over het betalen van de hondenbelasting? Dan kunt u deze stellen aan de BSR via onderstaande gegevens:

Bezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel
Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel
Telefoon: 0344 -70 47 04
Website: www.bsr.nl