Islamitische begraafplaats Papesteeg

Samen met de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen Nederland (BIBIN) werkt de gemeente Tiel aan de realisatie van een islamitische begraafplaats binnen de gemeente.

De vraag naar dit soort begraafplaatsen is de afgelopen jaren toegenomen doordat jongere generaties moslims graag in Nederland, en het liefst binnen eigen regio, begraven willen worden.

De begraafplaats past echter niet in het bestaande bestemmingsplan. Daarom is een niet plan opgesteld, waarin dit planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt.

Procedure

Het bestemmingsplan ligt ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt van 15 november tot en met 27 december 2023 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan digitaal bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Mocht u meer willen weten over het bestemmingsplan of vragen hebben, kunt u een afspraak maken met het Omgevingsloket via (0344) 637 176 of per e-mail via omgevingsloket@tiel.nl.

Indienen van een zienswijze
In de periode van 15 november tot en met 27 december 2023 kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk - Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder de vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Islamitische begraafplaats Papesteeg’. De Zienswijzenbrief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer) bevatten.
  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw Rispens via 06 111 674 86.

Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.