Kanaalzone - Medel afronding 2020

Het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel Afronding 2020’ betreft het gebied ten oosten van het huidige bedrijvenpark Medel, dat globaal wordt begrensd door de Prinsenhof, Medelsestraat (deels) en de (nieuwe) gemeentegrens tussen Tiel en Neder-Betuwe.

Aanleiding

Het Industrieschap Medel werkt aan de afronding van het bedrijvenpark Medel. Het bedrijvenpark wordt in gedeelten ontwikkeld. Doordat de vraag naar nieuwe, grote bedrijfskavels in de regio Rivierenland en vooral in de omgeving van Tiel zich snel ontwikkelt wordt nu gewerkt aan de afronding van het bedrijvenpark.

Het bestemmingsplan maakt de verdere uitbreiding van het bedrijvenpark Medel in oostelijke richting en daarmee de afronding van het bedrijvenpark mogelijk.

Status

De gemeenteraad heeft op 17 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel Afronding 2020’ vastgesteld, en op 13 oktober 2021 een extra herstelbesluit voor het bestemmingsplan genomen, waarmee enkele aanvullende regels zijn opgenomen om de stikstof-effecten van het plan te beperken.

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en daardoor is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 op maandag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten