15 kinderen en 2 volwassenen in een groep op de foto. De helft zit gehurkt voor de groep met een Tiel tasje voor zich

Kinderraad

De Kinderraad is in 2010 ontstaan op initiatief van scholen, scholieren en enkele Tielse raadsleden. De Kinderraad is in het leven geroepen om de kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie, politiek en de werking van de gemeente.

Vergaderingen Kinderraad

Elke laatste maandagmiddag van de maand komen zij na schooltijd in de raadzaal bij elkaar. Samen vormen deze gekozen kinderen een raad waarbinnen ze discussiëren over zelf ingebrachte agendapunten zoals pesten op school, overgewicht en verkeersveiligheid. Alle thema’s gaan over de leefomgeving van de kinderen in de gemeente Tiel; zoals veiligheid, het groener maken van Tiel, zwerfaval en de speelmogelijkheden. 

De vergaderingen van de Kinderraad zijn openbaar en net zo opgezet als de raad- en commissievergaderingen van de Tielse raad. Zo is er een  (gast)voorzitter (altijd een van de Tielse raadsleden), een agenda, een griffier en officiële verslaglegging. Daarnaast wordt er gestemd over ingebrachte punten.

De Kinderraad wil met de aangedragen thema’s, ook daadwerkelijk wat (gaan) betekenen voor de Tielse samenleving. Allereerst in hun klas, maar ook grotere initiatieven vinden uitwerking. De Kinderraad werkt met een vaste jaaragenda zodat alle onderwerpen goed voorbereid kunnen worden.

Doel

De Kinderraad is bedoeld om jongeren in een vroeg stadium te interesseren voor politiek en hen beter bij de politiek te betrekken. De Kinderraad kan advies geven aan de gemeenteraad over zaken die jongeren aangaan. Of plannen bedenken die voor jongeren van belang zijn. De Kinderraad kan dan aan de gemeenteraad vragen deze plannen uit te voeren.

Voor wie is het

Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Tiel. Jaarlijks ontvangen alle basisscholen van de gemeente Tiel een brief om hen erop te attenderen dat er weer een nieuw jaar van start gaat en er dus een nieuwe mogelijkheid is om aan te sluiten. Aanmelden en meedoen kan dus ieder jaar opnieuw.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Kinderraad kunt u mailen naar: kinderraad@tiel.nl of contact opnemen met de griffiers van de Kinderraad: Martin Koning, JMCKoning@tiel of Anita van Iperen AvanIperen@tiel.nl