Klacht of melding over water

Voor meldingen en klachten over water kunt u bij meerdere partijen terecht. Bij wie u moet zijn is afhankelijk van waar u melding of klacht precies over gaat. Ook kan het zijn dat de problemen met water vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Lees verder als u wilt weten hoe het zit en hoe u een melding kunt doen.

Water op eigen terrein

Water op eigen terrein (water in kelder, kruipruimte, tuin, vochtproblemen etc)

De eigenaar van een woning is verantwoordelijk voor het op eigen terrein treffen van maatregelen tegen wateroverlast. Wateroverlast op eigen terrein kan meerdere oorzaken hebben, bijvoorbeeld gebreken in uw woning, een hoge grondwaterstand of regen die niet in de grond kan zakken.

Hoge grondwaterstand

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot grondwateroverlast. Wat kunt u doen als u als u grondwateroverlast heeft?

  • Vraag eerst of uw buren en anderen in de buurt dezelfde problemen hebben. Is dat zo? Is er sprake van een groter grondwateroverlast probleem in uw directe omgeving? Dan kan de gemeente meekijken naar mogelijke oorzaken en maatregelen. Maak een melding via het online meldformulierexterne-link-icoon of de Avri app. De Avri neemt dan zo snel mogelijk contact met u op om het probleem te beoordelen. Als het probleem structureel lijkt te zijn, wordt de rioolbeheerder van de gemeente Tiel ingeschakeld. Is de situatie ernstig en dringend, bel op werkdagen dan het klantcontactcentrum van de gemeente Tiel, 0344 - 63 71 11.
  • Bent u de enige die overlast heeft van grondwater? Controleer dan of uw riolering of waterleiding lek is. Is de riolering of waterleiding niet lek, dan zijn er verschillende oorzaken en oplossingen. (zie onderstaande overzicht).

Hieronder geven we een overzicht van mogelijke problemen en oplossingen. Meer Informatie over vocht in huis en mogelijke oplossingen vindt u ook op de website van Rionedexterne-link-icoon.

Mogelijke problemen en oplossingen

ProbleemMogelijke oorzaakMogelijke oplossingen
Wateroverlast in de tuin (nieuwbouwwijk)Slecht doorlatende bovengrond, dichtgereden tijdens de bouw

- Tuin in de woonrijpfase minimaal 1 m diep doorspitten.

- Wachten: het lost zich meestal in de tijd vanzelf op.

- Bomen en planten plaatsen die diep wortelen. De wortels brengen lucht in de bodem.
Wateroverlast in de kruipruimte
Te diepe kruipruimte, hoog grondwater, slecht doorlatende bovengrond

- Als het soms voorkomt (alleen ’s winters): niets doen als het niet te erg is.

- Komt het regelmatig voor en tijdens een langere periode: zie wateroverlast in de tuin, soms zorgt een slecht doorlatende tuin ervoor dat het water naar de woning trekt. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, dan kijken we met u mee.

- Kruipruimte isoleren / minder diep maken.

- Voldoende ventileren.

- De grond in de kruipruimte los maken waardoor het water weg kan.

Water in de kelder of convectorputBouwkundig gebrek
- Waterdicht laten maken door gespecialiseerd bedrijf.
Vocht in de woning
Bouwkundig gebrek, hoog grondwater, slecht doorlatende bovengrond
- Vloerconstructie vervangen door een vochtdichte constructie.

- Drainage aanbrengen.
- De kruipruimte isoleren / minder diep maken (voorzien van een laag schelpen).

De kruipruimte goed ventileren. 

Water in openbare ruimte

Water op straat of in groen

Het riool voert het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) af. Als het heel hard regent, duurt dat wat langer. Dan blijft water wel eens op straat en in het groen staan. Een paar uur na een bui hoort het water weg te zijn. In groen kan dit langer duren (één tot twee dagen).

Verdwijnt het water niet binnen de normale tijd of is een put aan de rand van de weg zichtbaar verstopt, dan meldt u dit via het online meldformulierexterne-link-icoon. Als dit niet kan, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van Avri, telefoonnummer 0345 - 58 53 53. Avri verhelpt het probleem dan zo snel mogelijk.

Waterpeil in de sloten en vijvers

Het waterpeil in sloten en vijvers is meestal gelijk. Bij hevige buien kan het waterpeil wat stijgen. Na een regenbui moet dit binnen enige tijd weer gezakt zijn. Bij hevige droogte kan het waterpeil wat zakken. Als problemen ontstaan als gevolg van het waterpeil (bijvoorbeeld sloten die overstromen, een verstopte duiker of een probleem met de stuwen), dan kunt u dit melden bij Waterschap Rivierenlandexterne-link-icoon.

Riolering, putten en kolken

Als een put of kolk beschadigd is, dan kunt u dit online meldenexterne-link-icoon. Als een rioollucht uit kolken komt, wordt dit meestal veroorzaakt doordat bij droog weer het 'stankslot' droog komt te staan. Een emmer water in de kolk gooien kan soms al helpen. Als dit niet helpt, dan kunt u dit ook online meldenexterne-link-icoon. Als dit niet kan, dan kunt u contact opnemen met het klantcontactcentrum van AVRI, telefoonnummer 0345 - 58 53 53.

Waterkwaliteit, verontreiniging, dode dieren, zwerfvuil in het water etc

Voor meldingen over slechte waterkwaliteit, dode of zieke dieren of zwerfvuil in het water kunt u terecht bij het Waterschap Rivierenlandexterne-link-icoon. Ook als het water stinkt kunt u dit melden bij het waterschap.

Oevers

Rioolproblemen en wateroverlast voorkomen

Door klimaatverandering neemt onder andere de kans op extreme regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat staan. Dat geeft enige tijd overlast. Dat is te vergelijken met overlast van sneeuw, gladheid en storm.

Het verminderen van wateroverlast door hevige buien kan niet alleen door de aanleg van extra riolering. Ruimte voor water op straat is één van de oplossingen. Hierdoor stroomt het water minder snel of niet de gebouwen in.

Wat kunt u zelf doen?

Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast. Het riool kan al dit water vaak niet aan, waardoor straten, huizen en kelders onderlopen. Hieronder wat tips om wateroverlast in en rondom uw huis te voorkomen.

  • Leg zo min mogelijk tegels in de tuin. Hoe meer groen, hoe beter het water weg kan zakken in de tuin. 
  • Koppel uw regenpijp van het riool af. Het water afvoeren naar uw tuin of sloot in plaats van naar het riool kan al een groot verschil maken. Als u het water wilt afvoeren naar de openbare ruimte (de straat of een sloot), doe dit dan in overleg met de gemeente. Bel dan met 0344 -  63 71 11 en vraag naar de beheerder riolering.
  • Spoel niks door de afvoer in de gootsteen behalve water, afwaswater of poetswater. Spoel niks door het toilet, anders dan urine, ontlasting en normaal wc-papier. Alle andere zaken (zoals vochtig toiletpapier, maandverband, etensresten, schoonmaakdoekjes, mondkapjes, frituurvet, verf, cement, gips etc) horen hier niet. Ze kunnen serieuze problemen geven door verstoppingen en verstoring van de pompen.
  • Gooi hondenpoepzakjes in een afvalbak en niet op straat, in het groen of in de putten van de weg. Als dit in de riolering komt, dan kan het verstoppingen veroorzaken en verstoring van de pompen.