Leerlingenvervoer

De gemeente onderzoekt en beslist welke vorm van leerlingenvervoer passend is voor uw kind. Als blijkt dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

  • een fietsvergoeding;
  • een vergoeding voor het openbaar vervoer;
  • een vergoeding voor het eigen vervoer
  • aangepast vervoer (taxivervoer);
  • Soms is een combinatie van verschillende vervoersvormen de meest haalbare en praktische oplossing.

Aangepast vervoer (taxivervoer) via Versis Leerlingenvervoer

Heeft uw kind (weer) recht op aangepast vervoer? Dan reist uw kind met het Versis Leerlingenvervoer. De gemeente meldt uw kind aan bij deze vervoerder. Daarna ontvangt u van Versis automatisch alle benodigde informatie.

Alle informatie over het Versis Leerlingenvervoer vindt u op de website van Versis.

Voor ieder schooljaar moet u een digitale aanvraag indienen en de gevraagde (medische) verklaringen meesturen.Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag gaan wij soms met u hierover in gesprek of wij schakelen een medisch extern adviseur in.

Vragen over het indienen van uw aanvraag?

Heeft u nog vragen over het leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur bellen naar 073 - 523 1067 of een mail sturen naar tiel.llv@forseti.nl.

De gemeente Tiel heeft een klankbordgroep leerlingenvervoer. Deze groep is  voor ouders/ verzorgers wiens kind gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer. De klankbordgroep van ouders wordt twee keer per jaar door de gemeente uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitvoering van de regeling leerlingenvervoer.

Heeft u een vraag of een opmerking over het leerlingenvervoer? Dan kunt u dit mailen aan klankbordgroep.leerlingenvervoer.tiel@outlook.com. Een lid van de klankbordgroep zal dan contact met u opnemen.