Leerlingenvervoer

De meeste kinderen lopen of fietsen naar school. Als ouder/verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind veilig op school komt. Als de school te ver van huis ligt of als uw kind bijvoorbeeld een beperking heeft, kan het vervoer van en naar school een probleem worden. U komt dan mogelijk onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor de regeling leerlingenvervoer.

Hoe werkt het?

De gemeente onderzoekt en beslist welke vorm van leerlingenvervoer passend is voor uw kind. Als blijkt dat door de beperking van uw kind begeleiding nodig is, dan krijgt u ook de reiskosten van de begeleider vergoed. U moet zelf voor de begeleiding zorgen.

Er zijn de volgende mogelijkheden:

  • een fietsvergoeding;
  • een vergoeding voor het openbaar vervoer;
  • een vergoeding voor het eigen vervoer
  • aangepast vervoer (taxivervoer);
  • Soms is een combinatie van verschillende vervoersvormen de meest haalbare en praktische oplossing.

Aangepast vervoer (taxivervoer) via Versis Leerlingenvervoer

Heeft uw kind (weer) recht op aangepast vervoer? Dan reist uw kind met het Versis Leerlingenvervoer. De gemeente meldt uw kind aan bij deze vervoerder. Daarna ontvangt u van Versis automatisch alle benodigde informatie.

Alle informatie over het Versis Leerlingenvervoer vindt u op de website van Versisexterne-link-icoon.

Wat moet u doen?

Voor ieder schooljaar moet u een digitale aanvraagexterne-link-icoon indienen en de gevraagde (medische) verklaringen meesturen.Voor een juiste beoordeling van uw aanvraag gaan wij soms met u hierover in gesprek of wij schakelen een medisch extern adviseur in.

Vragen over het indienen van uw aanvraag?

Heeft u nog vragen over het leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:30 uur bellen naar 073 - 523 1067 of een mail sturen naar tiel.llv@forseti.nl.

Ouderklankbordgroep

De gemeente Tiel heeft een klankbordgroep leerlingenvervoer. Deze groep is  voor ouders/ verzorgers wiens kind gebruik maakt van de regeling leerlingenvervoer. De klankbordgroep van ouders wordt twee keer per jaar door de gemeente uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de uitvoering van de regeling leerlingenvervoer.

Heeft u een vraag of een opmerking over het leerlingenvervoer? Dan kunt u dit mailen aan klankbordgroep.leerlingenvervoer.tiel@outlook.com. Een lid van de klankbordgroep zal dan contact met u opnemen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ja, de beschikking die u heeft voor het huidige schooljaar heeft een einddatum. Dit is in de meeste gevallen de laatste schooldag van het schooljaar. Ieder jaar moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Dit kan heel simpel via de website van de gemeente op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen en hoeft alleen de wijzigingen aan te geven. Daarna kunt u de aanvraag indienen.

Als het om dezelfde school gaat, dan is het niet nodig om een nieuwe schoolverklaring op te vragen. Mocht voor het beoordelen van de aanvraag extra of nieuwe informatie nodig zijn, dan wordt u hierover benadert door het team leerlingenvervoer.

In sommige situaties moet een IB‐60 formulier van de Belastingdienst worden overhandigd. Deze moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

In geval van co‐ouderschap moeten beide ouders een aanvraag leerlingenvervoer indienen bij de eigen gemeente.

Als het woonadres van de leerling verandert, dan moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de gemeente. U moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen.

Dit kan heel simpel via de website van de gemeente op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. U kunt daar het woonadres aanpassen met de ingangsdatum. Als de overige gegevens nog hetzelfde blijven, dan kunt u snel een nieuwe aanvraag indienen.

Houdt u er wel rekening mee dat er een verwerkingstijd kan zijn voor het inplannen van het vervoer vanaf het nieuwe adres. De vervoerder kan hier vijf werkdagen voor nodig hebben

Als uw kind naar een andere school gaat, dan moet dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de gemeente. U moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen.

Dit kan heel simpel via de website van de gemeente op de pagina Leerlingenvervoer. U kunt daar uw oude aanvraag openen. U kunt daar de school aanpassen met de ingangsdatum.

Als de overige gegevens nog hetzelfde blijven, dan kunt u snel een nieuwe aanvraag indienen. Indien nodig, verzoekt het team leerlingenvervoer u om aanvullende informatie te verstrekken (bv. school‐ en/of medische verklaring).

Houdt u er wel rekening mee dat er een verwerkingstijd kan zijn voor het inplannen van het vervoer naar de nieuwe school. De vervoerder kan hier vijf werkdagen voor nodig hebben.