Leon Busschops

Gemeentesecretaris

Taken

  • Eerste adviseur van college van B&W
  • Algemeen directeur ambtelijke organisatie