Meer aandacht voor participatie

Er is meer aandacht voor participatie onder de Omgevingswet. Als u plannen heeft in uw woon- en leefomgeving, dan bent u verplicht om inwoners en organisaties bij uw plan te betrekken. Hoe u dit doet is geheel aan u.