Omgevingswet

Naar verwachting treedt op 1 juli 2023 de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.

Uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte? Of van een leeg stuk land een speelveld maken? Goede initiatieven komen soms lastig van de grond. Dat verandert met de nieuwe Omgevingswet. Dan geldt: één wet, één loket, één procedure. Die procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken. Deze nieuwe wet gaat naar verwachting in op 1 juli 2023. Met de Omgevingswet voegen we de regels voor ruimtelijke projecten samen. Zo wordt sneller duidelijk wat op een bepaalde plek wel en niet kan.

De nieuwe Omgevingswet geeft meer ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken. En ruimte voor ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Wat zijn de onderdelen van de Omgevingswet?

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn twee belangrijke onderdelen van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is voor de lange termijn voor de hele gemeente Tiel. Hierin komt te staan hoe we in de toekomst wonen, werken en leven. Ook staat hierin hoe we ervoor zorgen dat Tiel in de toekomst een aantrekkelijke en levendige stad blijft. De Omgevingsvisie voor Tiel is in de maak. Meer informatie hierover kunt u vinden op de projectpagina Omgevingsvisie.

Omgevingsplan

Elke gemeente moet één omgevingsplan vaststellen. In het Omgevingsplan staan alle regels voor de leefomgeving. Waar mogen huizen worden gebouwd bijvoorbeeld en waar is ruimte om een winkel te beginnen? Het Omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen. Een Omgevingsplan is algemener dan een bestemmingsplan, waardoor er meer ruimte is voor ideeën voor ruimtelijke projecten.

Hoe pakt Tiel het aan?

Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe ze de invoering van de omgevingswet aanpakken. Het Tielse project is verdeeld in 2 fasen.

Fase 1

Het is nog niet zeker, maar als de wet op 1 juli 2023 daadwerkelijk ingaat, dan moeten we daar als gemeente klaar voor zijn. Daar zorgen we in fase 1 voor. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van 1 digitaal loket. Via dit digitale loket kunt u gemakkelijk vergunningen aanvragen en zien wat wel en niet mag.

Fase 2

Er zijn natuurlijk ook activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Deze activiteiten pakken we in 2023 op. De Omgevingsvisie, waar we in 2019 al samen met inwoners aan hebben gewerkt, is daar een voorbeeld van.

Waarom een nieuwe omgevingswet?

Nederland kent heel veel ingewikkelde wetten en regels op het gebied van de leefomgeving. Hierdoor duren nieuwe ontwikkelingen onnodig lang. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten versimpelt en bundelt, op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid. Ook biedt de Omgevingswet meer ruimte voor ideeën uit de samenleving. Dit komt doordat er meer algemene regels gaan gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Dat is eenvoudiger, sneller en goedkoper.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Neem dan contact op met Piet Hein Stassen, projectleider invoering Omgevingswet. Telefoon: 0344 - 637 111 of mail: pstassen@tiel.nl.