Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. U krijgt met deze wet te maken als u iets wilt veranderen in en rondom de plek waarin u woont, werkt en leeft. Meer informatie over de Omgevingswet vindt u in het digitale Omgevingsloket.