Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten.

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

We hebben in Nederland veel regels gemaakt om ervoor te zorgen dat onze omgeving een gezonde, veilige en prettige plek is om in te wonen en werken. Die regels gaan onder andere over hoe we omgaan met bouwen, natuur en milieu.

De vele regels maken het soms ingewikkeld om projecten voor bijvoorbeeld de bouw van woningen te starten. Hierdoor duren nieuwe ontwikkelingen onnodig lang. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten versimpelt en bundelt, op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid.

Meer ruimte voor uw initiatief

De nieuwe Omgevingswet maakt maatwerk mogelijk, zodat goede initiatieven (meer) kansen krijgen. De gemeente denkt met u mee over hoe u  uw plan kunt realiseren, zodat het past binnen de omgevingsvisie en het omgevingsplan van onze gemeente.

In de omgevingsvisie staat hoe we ons leefgebied willen ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werken we uit in één omgevingsplan dat de bestemmingsplannen gaat vervangen. Voor het omgevingsplan hebben we tot 2029 de tijd.

Eén loket, één vergunning

Via één digitaal loket met heldere spelregels voor alle vergunningen kunt u uw plan indienen. U kunt meteen zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Want in het Omgevingsloket zijn alle regels van de overheid samengevoegd. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag. U hoeft dus niet meer langs andere organisaties zoals een provincie of een waterschap.

Wat zijn de onderdelen van de Omgevingswet?

De Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zijn twee belangrijke onderdelen van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie is voor de lange termijn voor de hele gemeente Tiel. Hierin komt te staan hoe we in de toekomst wonen, werken en leven. Ook staat hierin hoe we ervoor zorgen dat Tiel in de toekomst een aantrekkelijke en levendige stad blijft.

De Omgevingsvisie voor Tiel is in de maak. Meer informatie hierover kunt u vinden op de projectpagina Omgevingsvisie.

Omgevingsplan
Elke gemeente moet één omgevingsplan vaststellen. In het Omgevingsplan staan alle regels voor de leefomgeving. Waar mogen huizen worden gebouwd bijvoorbeeld en waar is ruimte om een winkel te beginnen?

Het Omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen. Een Omgevingsplan is algemener dan een bestemmingsplan, waardoor er meer ruimte is voor ideeën voor ruimtelijke projecten.

Hoe pakt Tiel het aan?

Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe ze de invoering van de Omgevingswet aanpakken. Het Tielse project is verdeeld in 2 fasen.

Fase 1
We zijn als gemeente bezig ons goed voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. Dat is fase 1. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van één digitaal loket. Via dit digitale loket kunt u gemakkelijk vergunningen aanvragen en zien wat wel en niet mag.

Fase 2
Er zijn natuurlijk ook activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Deze activiteiten pakken we in 2024 verder op. De Omgevingsvisie, waar we al samen met inwoners aan hebben gewerkt, is daar een voorbeeld van.

Participatie

Participatie wordt onder de Omgevingswet onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als initiatiefnemer verplicht om aan te geven of en hoe u belanghebbenden zoals inwoners en organisaties bij uw plan heeft betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. Hoe u dit doet is geheel aan u.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Neem dan contact op met Piet Hein Stassen, projectleider invoering Omgevingswet. Telefoon: (0344) 637 111 of mail: pstassen@tiel.nl.