Meerjarenbegroting 2023-2026

Op 9 november 2022 heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2023-2026 unaniem vastgesteld. De gemeente zet geld opzij om de gevolgen van de hoge inflatie en andere ontwikkelingen voor inwoners op te vangen. En draait eerder voorgenomen bezuinigingen terug om lasten voor de inwoners niet verder te laten stijgen. Daarnaast ziet het college ruimte om te investeren in de buitenruimte, waaronder de westelijke ontsluitingsweg, en in het sociaal domein.

Wethouder Remco Dijkstra van financiën: “Onze financiële positie is nu op orde. Maar ook gemeenten hebben te maken met actuele onderwerpen die van invloed zijn op het werk van de gemeente. De explosief gestegen energieprijzen, schaarste aan bouwmaterialen, hoge inflatie zorgen voor hogere uitgaven. En voor 2026 is nog onduidelijk hoeveel middelen de rijksoverheid aan gemeenten geeft voor de uitvoering van onze taken. We kunnen niet achteroverleunen, maar moeten alert blijven.

Oog voor de mensen

Vanwege hoge kosten voor levensonderhoud is het voor veel mensen steeds lastiger de eindjes aan elkaar te knopen. Hoeveel regelingen er ook zijn, er zullen altijd mensen buiten de boot vallen. Of er zijn mensen die toch in de problemen komen, maar geen recht hebben op allerlei regelingen. Het is zorgelijk als mensen in de financiële problemen komen, want leven in armoede en met schulden kan leiden tot problemen op andere vlakken. Wethouder Dijkstra: “In deze begroting staat een stelpost van € 1,7 miljoen, te gebruiken voor de gevolgen van de hoge inflatie en andere ontwikkelingen die we nu nog niet kennen. Wanneer er middelen noodzakelijk zijn, kunnen we dat uit deze post te betalen.

Ook de in de vorige begroting voorgestelde verhoging van de OZB gaat niet door en de andere belastingtarieven stijgen minder. En een aantal bezuinigingen, zoals de bezuiniging op subsidies voor evenementen, gaat niet door. Zo laten we de lasten voor onze inwoners, organisaties en bedrijven niet verder stijgen. Doordat onze financiële positie op orde is, kunnen we als gemeente ook een stootje hebben, dat doen we met oog voor de mens!

Toekomstvisie en coalitieakkoord uitgangspunt

De Toekomstvisie en het coalitieakkoord “Samen door……een krachtige toekomst voor Tiel”  zijn het uitgangspunt voor de programmabegroting 2023-2026. Een goede bereikbaarheid voor huidige en toekomstige inwoners en ondernemers is een van de aandachtspunten. In deze begroting reserveert de gemeente geld voor de westelijke ontsluitingsweg tussen Passewaaij en de A15. Dit komt de bereikbaarheid van heel Tiel-West ten goede.

De begroting in één oogopslag

De infographic laat in één oogopslag zien hoe de gemeente er financieel voor staat en waar de gemeente haar geld aan uitgeeft. De begroting is een belangrijke stap in de uitvoering van het coalitieakkoord.