Melding maken

U heeft een melding of overlast. Soms is het dan lastig te bepalen wie u moet hebben voor een melding. Het is belangrijk dat uw melding zo snel mogelijk op de goede plek komt, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat.

Daarom hebben wij een lijst gemaakt met belangrijke en veel voorkomende klachten. Staat uw klacht/melding er niet tussen? Bel dan met de gemeente, dan helpen wij u verder: 0344 - 63 71 11 of kijk in de Avri-app (te downloaden voor Android en iOS). Via deze app kunt u veel soorten meldingen maken.

Hoe maakt u een goede melding?

We krijgen regelmatig meldingen waarin we belangrijke informatie missen. En dan kunnen we niets met deze melding.  Geef daarom het volgende door: uw naam, adres, en hoe we u kunnen bereiken (tenzij u anoniem wilt melden), de locatie waar u een melding over doet en tijdstippen.

Mijn klacht/melding gaat overWie gaat daarover of waar kan ik melden?
Afvalbakken (vol, afval ernaast)
Via de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte. Telefonisch: 0344 - 63 71 11 (gemeente Tiel).
Alcohol en drugsgebruik -langdurige overlastPolitie, wijkagent: 0900 - 88 44 of
Gemeente Tiel, 0344 - 63 71 11 of mail naar gemeente@tiel.nl.
Buren ruzie/ overlast burenBuurtbemiddeling via ElkWelzijn: 0345 - 51 52 27 of via buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl

Camerabeelden inzien/opvragen (na ongeval of misdrijf).

 

Politie: 0900-8844
U kunt deze beelden niet zelf inzien. Geef bij uw aangifte aan dat er een camera hangt. De politie vraagt deze beelden dan op. Dit moet binnen 7 dagen van het ongeval of misdrijf gebeurd zijn.
Dierenmishandeling
Red een dier, telefoonnummer: 144
Discriminatie meldenDiscriminatie.nl of bel 0900 - 23 54 354
Extremisme (Radicalisering)Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE): 
088 - 20 80 080, of mail naar info@hetlse.nl
Honden overlast (hondenpoep, blaffen)Via de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte. Telefonisch: 0345 – 58 53 53 (Avri Toezicht & Handhaving)
Jeugd, langdurige overlast van (hang)jeugd
Via de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte. Telefonisch: 0344 - 63 71 11 (gemeente Tiel).
Mishandeling, kindermishandeling, ouderenmishandeling, huiselijk geweldVeilig thuis: 0800 - 20 00 of
Politie, wijkagent: 0900 - 88 44
Rook- of stookoverlast (bijv. houtkachels)
Gemeente Tiel, 0344 - 63 71 11 of mail naar gemeente@tiel.nl
Spoed/heterdaad112
Straatverlichting (brandt niet, defect)Melding via Straatverlichting storing melden
Verward gedrag, iemand gedraagt zich verward

Meldpunt Bijzondere Zorg: 088 – 14 47 030 of maak een melding via de website:

www.ggdgelderlandzuid.nl

Vuadabos en Wetlands (afval of kapotte spullen)Via de Avri-app of online via: Melding openbare ruimte.
Zorgfraude, mensenhandel, drugsproductie- of handel

Politie 0900 - 88 44, of

www.meldmisdaadanoniem
0800 - 70 00