Straatverlichting, storing melden

Het komt wel eens voor dat de straatverlichting niet brandt. Of dat de straatverlichting ook overdag aanblijft. Dan is er een storing van de openbare verlichting. Hoe meldt u een storing en wat gebeurt er daarna? Als u ziet dat één of meer straatlantaarns niet branden, of als een lantaarnpaal is aangereden, dan kunt u dit doorgeven.

Hoe werkt het?

De openbare verlichting is te vergelijken met de elektrische installatie bij u thuis. Elke lantaarnpaal is als het ware een huis. In een lantaarnpaal  zit een zekeringenset. Vanaf de zekering naar de lamp in de top van de mast, is in onderhoud en in bezit van de gemeente. De zekering plus de kabel in de grond is van de netbeheerder, Liander.

Mastnummer van de lantaarnpaal

Als u defecte straatverlichting telefonisch meldt, is het belangrijk de plaats zo precies mogelijk te melden. En het mastnummer van de lantaarnpaal door te geven. U vindt dit mastnummer op ooghoogte op de lantaarnpaal. In het digitale systeem van de onderhoudsaannemer is automatisch te zien om welke mast het gaat. U kunt de groene stip met het nummer van de mast aanklikken. Hiervoor moet u wel uw locatiebepaling aan zetten op uw toestel. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de melding in behandeling te nemen of af te handelen.

Andere meldingen in de openbare ruimte kunt u doorgeven op de pagina Melding openbare ruimteexterne-link-icoon.

Storing geen brandende verlichting hele straat of wijk

Als in een straat of meer straten alle lantaarnpalen niet branden, is er waarschijnlijk iets mis met een zekering in een transformatorhuisje. Of er is een breuk in de kabel in de grond. De gemeente geeft de storing door aan Liander met het verzoek deze op te lossen. Binnen één à twee dagen komt een storingsmonteur op de plek om de soort storing vast te stellen. Vaak is een netzekering stuk. De storingsmonteur kan dit meteen oplossen.

Lastiger wordt het als de monteur vast stelt dat de storing niet te vinden is. Er moet dan een meetwagen komen om de storing in de kabel te lokaliseren. Het aantal meetwagens van Liander is beperkt en daardoor niet meteen beschikbaar. Het kan zijn dat een storing een paar dagen, tot soms een paar weken duurt (maar gelukkig zijn dat uitzonderingen). De gemeente heeft hierop helaas geen invloed.

Hoe lang duurt de storing?

Als in een straat één lantaarnpaal niet brandt, kan er iets mis zijn in het gedeelte dat in onderhoud en bezit is van de gemeente. De lamp is bijvoorbeeld stuk. De gemeente heeft hiervoor een afspraken over onderhoud met een aannemer. Elke week komt een hoogwerker naar Tiel om dit soort meldingen op te lossen. Als het een kapotte lantaarnpaal gaat bij een verkeersgevaarlijke situatie, wordt dit zo snel mogelijk opgelost.

Bij een lantaarnpaal die aangereden is, duurt het herstel langer. Er moeten materialen besteld, waardoor vervangen een paar weken kan duren.