Milieu, vergunning of melding

Nieuwe bedrijven of bedrijven die uitbreiden of veranderen, vallen onder de werking van de Wet milieubeheer (Wm). Dit betekent dat een omgevingsvergunning moet worden verleend voor de activiteit 'milieu' of dat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit moet worden ingediend.

Voorwaarden

U heeft meestal een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’ of een melding in het kader van het Activiteitenbesluit nodig als u:

  • een bedrijf wilt oprichten
  • een bedrijf wilt uitbreiden
  • de activiteiten van een bedrijf wilt wijzigen

Moet u een vergunning aanvragen of kunt u volstaan met het doen van een melding? Als u de vragen op de 'Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)' invult, ontdekt u wat u precies moet doen.

Hoe lang duurt het?

De doorlooptijd voor een omgevingsvergunning voor de activiteit 'milieu' is 6 maanden. Deze procedure duurt langer als de aanvraag een zeer ingewikkeld of omstreden onderwerp betreft. De doorlooptijd voor het beoordelen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is 8 weken.