Nederlanderschap, optie/naturalisatie

De Nederlandse nationaliteit kan van rechtswege worden verkregen. Als dat niet het geval is, dan kunt u het Nederlanderschap verkrijgen door optie of naturalisatie.

Voordat u optie of naturalisatie aanvraagt, is het verstandig informatie te vragen bij Burgerzaken. U krijgt dan te horen wat u allemaal nodig heeft. Publiekszaken werkt uitsluitend op afspraak. Van maandag tot en met vrijdag en op donderdagavond. Een afspraak kunt u telefonisch maken via telefoonnummer 0344 - 637 111 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Opteren houdt in dat de Nederlandse nationaliteit wordt verkregen door het ontvangen van een optiebevestiging. De voorwaarden voor optie kunt u bij Burgerzaken vragen. Het aanvragen van een optiebevestiging doet u bij Burgerzaken.

De algemene voorwaarden voor naturalisatie zijn:

 • meerderjarig zijn ( een eigen verzoek);
 • 5 jaar geldig verblijf in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba. Er zijn uitzonderingen mogelijk;
 • geen bedenkingen tegen verblijf voor onbepaalde duur;
 • ingeburgerd zijn in de Nederlandse samenleving.

Meenemen

 • geldige verblijfsvergunning van alle personen die Nederlander willen worden;
 • geldig paspoort van alle personen die Nederlander willen worden;
 • diploma's van bijvoorbeeld inburgering, staatsexamen, opleiding in Nederland.

Voldoet men aan alle voorwaarden, dan kan een optieverzoek of een naturalisatieverzoek toch nog worden geweigerd. Dit kan het geval zijn als:

 • op grond van de Vreemdelingenwet de verblijfstitel kan worden ingetrokken;
 • de verzoeker een misdrijf heeft gepleegd en de strafzaak niet is beëindigd;
 • tegen de verzoeker een strafzaak wegens een misdrijf open staat;
 • de verzoeker zich in een proeftijd bevindt;
 • er sprake is van een strafvonnis dat nog niet onherroepelijk is geworden;
 • er nog geen 4 jaren verstreken zijn na het onherroepelijk worden of na het ondergaan van een straf.

Tarieven 2023

 • Naturalisatie kost €970,- per persoon.
 • Als naturalisatie door een echtpaar of geregistreerde partners gelijktijdig wordt aangevraagd zijn de kosten € 1238,- euro.
 • Mede naturalisatie minderjarige kinderen kost  € 143,- per kind.
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel: € 722,-
 • Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner: € 991,-
 • Voor een enkele optie: € 206,-
 • Voor een gemeenschappelijke optie: € 351,-
 • Voor een mede opterende minderjarige: € 23,-

In geval van een weigering worden geen kosten terug betaald.