Nederlanderschap, optie/naturalisatie

De Nederlandse nationaliteit kan van rechtswege worden verkregen. Als dat niet het geval is, dan kunt u het Nederlanderschap verkrijgen door optie of naturalisatie.

Aanvragen

Voordat u optie of naturalisatie aanvraagt, is het verstandig informatie te vragen bij Burgerzaken. U krijgt dan te horen wat u allemaal nodig heeft.

Een optie of naturalisatie vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Dit kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 en op donderdagavond tot 20.00 uur bij de servicebalie in het Stadhuis.

Een afspraak kunt u telefonisch maken via telefoonnummer (0344 ) 637 111.

Meenemen

Voor het aanvragen van een optie of naturalisatie heeft u nodig:

  • Een geldige verblijfsvergunning van alle personen die Nederlander willen worden.
  • Een geldig paspoort van alle personen die Nederlander willen worden.
  • Diploma's van bijvoorbeeld inburgering, staatsexamen, opleiding in Nederland.

Kosten

Naturalisatie kosten per persoon€1023,- 
Gelijktijdige aanvraag naturalisatie door echtpaar of geregistreerde partners€ 1305,-
Mede naturalisatie minderjarige kinderen kosten per kind€ 151,- 
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel€ 760,-
Verzoek door staatloze of vergunninghouder asiel samen met partner€ 991,-
Voor een enkele Optie€ 217,-
Voor een gemeenschappelijke Optie€ 370,-
Voor een mede opterende minderjarige€ 24,-

In geval van een weigering worden geen kosten terug betaald.

Weigering

Voldoet men aan alle voorwaarden, dan kan een optieverzoek of een naturalisatieverzoek toch nog worden geweigerd. Dit kan het geval zijn als:

  • Op grond van de Vreemdelingenwet de verblijfstitel kan worden ingetrokken.
  • De verzoeker een misdrijf heeft gepleegd en de strafzaak niet is beëindigd.
  • Tegen de verzoeker een strafzaak wegens een misdrijf open staat.
  • De verzoeker zich in een proeftijd bevindt.
  • Er sprake is van een strafvonnis dat nog niet onherroepelijk is geworden.
  • Er nog geen 4 jaren verstreken zijn na het onherroepelijk worden of na het ondergaan van een straf.