Nieuwkomersklas

De nieuwkomersklas is bedoeld voor kinderen vanaf groep 3 die minder dan een jaar in Nederland zijn en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Dit zijn kinderen die door een vluchtsituatie naar Nederland zijn gekomen, of door emigratie.

De focus van de nieuwkomersklas ligt op taal. Daarnaast wordt er lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen gegeven als een kind daar aan toe is. ook is er vooral in de middag tijd voor de creatieve vakken zoals tekenen, muziek en knutselen. Er wordt thematisch gewerkt, zodat de overige lessen ook binnen het thema worden aangeboden. Op die manier komt woordenschat de gehele dag aan bod.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de nieuwkomersklas?

  • De kinderen worden eerst door de ouders aangemeld bij een reguliere basisschool (moederschool). Dit is de school waar het kind naar school zal gaan als het genoeg Nederlands kan.
  • De directeur van deze school neemt contact op met de coördinator van de nieuwkomersklas om de aanmelding voor de nieuwkomersklas te bespreken.
  • Als er plaats is in de nieuwkomersklas dan kunnen de ouders een afspraak maken met de coördinator van de nieuwkomersklas om de inschrijving te bespreken.
  • De coördinator van de nieuwkomersklas verzorgt de uiteindelijke inschrijving, dit betekent dat:
    • Het kind wordt ingeschreven bij de Molenwerf
    • De moederschool akkoord gaat dat het kind na ongeveer 1 jaar nieuwkomersklas zal worden ingeschreven bij de moederschool.
    • Als blijkt dat het kind voldoet aan de bovengenoemde criteria mag het starten in de nieuwkomersklas.

Hoe lang blijft mijn kind in de nieuwkomersklas?

In principe duurt de nieuwkomersklas 1 jaar. Dat betekent dat kinderen gedurende het schooljaar in en uitstromen. Na een korte begin periode van 3 weken, wordt de ontwikkellijn bepaald en een plan gemaakt in welke groep een kind gaat uitstromen. Bij onvoldoende resultaat kan, in overleg met ouders, een verlenging van maximaal 10 weken plaatsvinden. Na de periode in de nieuwkomersklas wordt het kind weer ingeschreven op de moederschool. Kinderen van 12 jaar en ouder gaan naar een vorm van voortgezet onderwijs. In een uitstroom rapportage wordt vermeld welke resultaten zijn bereikt. De toetsen en observaties worden aan deze rapportage toegevoegd. 

Rapportage

Voor ieder kind wordt een dossier bijgehouden, het zogenaamde kinddossier. Hierin staan de doelen en de ontwikkeling van een leerling. Het kinddossier wordt door de leerkracht van de nieuwkomersklas met de ouders en de leerling persoonlijk doorgesproken. Na 30 weken zal er een rapportage en plan gemaakt worden voor de moederschool (de school in de buurt).

Schooltijden en meer informatie

Schooltijden

De kinderen gaan gedurende de hele week naar de nieuwkomersklas van 8.30 tot 14.15 uur. Alle kinderen eten met hun eigen klas op school en spelen onder begeleiding twee keer op een dag buiten.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Doorson (coördinator van de nieuwkomersklas) via 06 - 29 27 02 58 of e-mail: onderwijs@opo-r.nl.