Onderwijs

vragen en antwoorden over onderwijs voor vluchtelingen uit Oekraine

Kinderen in Nederland tussen de 4 en 18 jaar hebben recht op onderwijs. Om dat recht te beschermen is er een wet, de leerplichtwet. Die zegt dat kinderen verplicht onderwijs moeten volgen. Dat geldt ook voor kinderen uit Oekraïne die nu in Nederland verblijven. Voor kinderen is het belangrijk dat zij snel naar school kunnen. Naast het volgen van onderwijs, biedt het naar school gaan ook structuur en een veilige plek.

Kinderen en jongeren uit Oekraïne spreken de Nederlandse taal nog niet. Zij gaan daarom eerst naar nieuwkomersklassen (basisschool) of in internationale schakelklassen (voortgezet onderwijs). Dit zijn speciale klassen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken. Het doel is dat de leerlingen binnen 1 of 2 jaar uitstromen naar een gewone basisschool of school voor voortgezet onderwijs.  

Inschrijven in Tiel

Zorg er eerst voor dat u en uw kind ingeschreven staan in de basisregistratie personen (BRP). Daarvoor kunt u een afspraak maken met de gemeente Tiel via 0344 - 637 111.

Uw kind krijgt dan een persoonlijk burgerservicenummer (BSN). Zonder dit nummer kunt u uw kind niet aanmelden op een school.

Aanmelden bij de school zelf

Basisschool – primair onderwijs (kinderen van 4 en 5 jaar)

Kinderen van 4 en 5 jaar die in Tiel verblijven, kunt u aanmelden bij een basisschool in de buurt van uw opvanglocatie. Deze kinderen komen in groep 1 of 2 van de basisschool. Zij leren de taal snel en hoeven niet eerst naar een nieuwkomersklas.

Basisschool – primair onderwijs (kinderen van 6 tot 12 jaar)

Kinderen van 6 tot 12 jaar gaan eerst naar de nieuwkomersklas. De nieuwkomersklassen zitten in het gebouw van basisschool De Molenwerf (Priorlaan 1, Tiel).

Aanmelden kan via: onderwijs@opo-r.nl. Zet in uw mail de volgende gegevens:

  • Naam en geboortedatum van uw kind
  • Uw adres en, als u dat heeft, uw telefoonnummer

U ontvangt dan een aanmeldformulier. En er wordt contact met u opgenomen voor een intakegesprek.

Meer informatie over de nieuwkomersklassen leest u op de pagina Nieuwkomersklas.

Meestal spreken de kinderen na een jaar de Nederlandse taal goed genoeg en kunnen zij naar een basisschool in de buurt van uw opvanglocatie. Deze school kunt u zelf kiezen. Op de website van scholen op de kaart vindt u een overzicht van alle basisscholen in Tiel.

Voortgezet onderwijs (12/13 tot 18 jaar)

Kinderen van 12/13 tot en met 18 jaar gaan eerst naar de internationale schakelklas. Die klassen zijn op het Lingecollege, Teisterbantlaan 2 in Tiel. Aanmelden kan via: DOR@Lingecollege.nl. Zet in uw mail de volgende gegevens:

  • Naam en geboortedatum van uw kind
  • Uw adres en, als u dat heeft, uw telefoonnummer

U ontvangt dan een aanmeldformulier. En er wordt contact met u opgenomen voor een intakegesprek.

  • Aanmeldformulier van de school
  • Een identiteitsbewijs of paspoort van kind (en ouder)
  • Een BSN nummer
  • Een brief van de gemeente met daarop de datum van binnenkomst in de gemeente

Ja. Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor Oekraïense kinderen die hier tijdelijk verblijven.

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of kinderen naar school toe gaan.