Onderwijs

Subsidie voor innovaties in het onderwijs, peuterspeelzalen, leerlingenvervoer, onderwijsbeleid.