Ondermijning

Wilt u graag meer informatie over ondermijnende criminaliteit? Of herkent u signalen of vertrouwt u een situatie niet? Dan kunt u dit melden.

Wat is ondermijning?

Bij ondermijning maakt georganiseerde misdaad misbruik van producten en diensten van legale bedrijven, overheden en andere dienstverleners. De organiseerde misbruik gebruikt dit om illegale activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld witwassen. De organiseerde misdaad probeert op deze manier om steeds machtiger te worden in de legale bovenwereld. Download de Ondermijningsappexterne-link-icoon om meer te leren over ondermijning.

Wat doet de gemeente Tiel aan ondermijning?

Voor de aanpak van ondermijning geldt dat we zowel inzetten op het steeds meer aan de voorkant komen van ondermijnende criminaliteit. Onze doelen hierin zijn:

 • Het verstevigen van de weerbaarheid van de interne en bestuurlijke organisatie;
 • Het controleren van de integriteit van vergunningsaanvragen op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);
 • Het controleren van panden, schuren en bedrijven op misstanden, doormiddel van integrale controles;
 • Het vergroten van het bewustwordingsniveau en de meldingsbereidheid bij onze inwoners en ondernemers;
 • En het verstevigen van onze jeugdaanpak, meer gericht op preventie en vroeg signalering.

Waar meld ik signalen van ondermijning?

Criminele activiteiten vinden vaak stiekem plaats. Het duurt soms lang voordat de overheid dit ontdekt. Daarom is ook uw hulp heel hard nodig. Heeft u het vermoeden dat een crimineel zaken met u wilt doen? Of ziet u een verdachte situatie waarvan u het gevoel heeft dat er iets niet klopt? Meld het! 

Veilig een pand huren

Criminelen huren panden om hun activiteiten uit het zicht van gemeente en politie te houden. Ze huren vaak via een verhuurbemiddelaar die (al dan niet onbedoeld) meewerkt aan criminele activiteiten. Als pandeigenaar kunt u dus (drugs)criminaliteit mogelijk maken zonder daar weet van te hebben.

Let op deze signalen:

 • U krijgt de garantie dat er binnen één week een geschikte huurder komt met de belofte dat u niet zonder huurinkomsten komt te zitten.
 • Er is geen huurcontract of het contract staat op naam van de verhuurbemiddelaar zelf. Ook de contracten van nutsvoorzieningen kunnen op naam van de verhuurbemiddelaar staan.
 • Uw wensen als pandeigenaar worden genegeerd of tegengewerkt. Dit kan zelfs uitlopen op intimidatie.
 • Een screening of controle van de huurder en de huurwoning ontbreekt.
 • De huur wordt te laat betaald.

Bij het verhuren een pand, is het belangrijk dat een potentiële huurder uitgebreid wordt gescreend. Dus blijf alert op verdachte omstandigheden. U kunt hiermee voorkomen dat criminelen via u een plek hebben voor hun activiteiten. En u voorkomt dat u zelf betrokken raakt bij criminaliteit.

Hebt u het vermoeden dat er in uw pand illegale activiteiten plaatsvinden? Bespreek dit met uw wijkagent. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniemexterne-link-icoon.

Signalen van ondermijning

 • brand en ontploffingen
 • gedumpte chemicaliën
 • aantreffen van xtc op (illegale) dancefeesten
 • drugsafval op straat (vloeitjes, rietjes, sealpacks, zakjes)
 • auto’s met ongure types, veel in- en uitstappen
 • bezoekers die kort blijven (in- en uitlopen)
 • overlast van personen onder invloed
 • aanloop op vreemde tijden
 • vaste plek van bekende gebruikers en/of dealers
 • achterdeurverkoop
 • verloedering
 • wisselende openingstijden (vaak gesloten)
 • betalingen alleen contant
 • onlogische locatie van het bedrijf
 • dure verbouwingen of aankopen
 • ontbreken van een actuele website of sociale media
 • geen reclame of bedrijfsnaam op de gevel
 • onduidelijk wie de baas of leidinggevenden zijn
 • vaak smoesjes over afwezigheid van de baas
 • werkplaats of bedrijfsruimte zonder activiteit
 • opvallend weinig of veel personeel
 • personeel dat niet past bij de onderneming
 • regelmatige wisselingen van eigenaar
 • personen die rondhangen (vaak met telefoon in de hand)
 • ondernemer opent kort achter elkaar meerdere bedrijven
 • veel criminele klanten
 • bezoekers die worden ‘weggekeken’
 • onlogische inrichting voor het type bedrijf (kapsalon zonder stoel of spiegel)
 • wietlucht
 • warme muren
 • overlast
 • illegaal aftappen van stroom
 • overmatig energieverbruik
 • smeltende sneeuw op het dak
 • aantreffen van bewapeningsmatten en warmtedetectie
 • betrokkenheid criminelen
 • onverklaarbare inkomsten
 • drugshandel
 • drugstoerisme
 • overlast
 • pand lijkt onbewoond of ongebruikt
 • veel beveiliging op het pand (camera’s, hekken, honden)
 • gezoem van afzuigapparatuur
 • verbouwingsactiviteiten zonder zichtbaar resultaat
 • onregelmatige stroom in de wijk (flikkerend licht)
 • in- en uitladen bouwmateriaal, potgrond, tonnen en tanks op vreemde tijdsstippen
 • ramen beslagen of vochtig
 • ramen die altijd zijn geblindeerd (folie, gordijnen dicht)
 • waterschade bij onderburen
 • geur van aceton, amandel of anijs (xtc)
 • deur wordt niet geopend terwijl er iemand binnen is
 • gebruikers van het pand ontwijken de buurtbewoners
 • drugsafval in de omgeving 
 • reclamemateriaal
 • veel auto’s geparkeerd bij een gelegenheid
 • klachten van deelnemers of gedupeerden
 • eigen legitimatiebewijs niet in bezit
 • boetes voor allerlei zaken (vuile kamer, te laat komen)
 • gedwongen onveilige gemeenschap te hebben
 • spreekt geen Engels of Nederlands
 • lange werkdagen
 • onveilige werkomstandigheden, geen veiligheidsmiddelen
 • niet weten waar men zich in Nederland bevindt
 • onbekend met eigen woonadres (wordt door een derde ingeschreven)
 • over bewoning op woonadres
 • tekenen van geweld (angst, blauwe plekken, verwondingen)
 • uitzendbureau regelt ook huisvesting, transport, voeding
 • niet weten waar men werkt of wie de werkgever is
 • geen vrijheid hebben (opgesloten zitten)
 • camera’s in woonverblijven (veelal met microfoon)
 • geen eigen vervoersmogelijkheden
 • huisvesting op vakantiepark, uitgewoonde panden of in bedrijfspanden
 • slapen op de werkplek
 • slechte werkomstandigheden (te weinig pauzes)
 • verdiende geld moeten afstaan aan een derde
 • verplichte inhouding voor huur, eten, boetes
 • werkgever kent personeel niet bij echte naam
 • werkgever weigert vragen te beantwoorden over het werk en de woonomstandigheden
 • veel wisselende bezoekers aan de deur, bijvoorbeeld in avond en weekend
 • verschillende auto’s korte tijd voor deur
 • veel aanloop van onbekende mannen of vrouwen
 • schaars geklede vrouwen op straat, achter het raam of in een vreemde omgeving
 • financiering zonder hypotheek
 • natuurlijke persoon als hypotheekverstrekker
 • ongebruikelijke betaling (contact geld, crypto-valuta, exclusieve auto’s)
 • machtspositie van eigenaar met veel vastgoed in een bepaald gebied
 • hypotheken met bijzondere bepalingen (Extreme boetebepalingen, bijzondere bepalingen)
 • reclame in kranten (06-nummers, internet)
 • meldingen van slachtoffers
 • ABC-transactie (in korte tijd meerdere verkopingen van een goed)
 • onduidelijk bron van financiering
 • betrokkenheid van een ‘agressieve’ adviseur
 • verkoper wekt de indruk niet vrijwillig mee te werken
 • misbruik van vastgoed (drugsproductie, onderverhuur, illegale kamerverhuur, underground banking, bedrijf als dekmantel)
 • nauwelijks bedrijfsactiviteit, maar wel omzet
 • bedrijf blijft bestaan, zonder bedrijvigheid en klanten
 • geen website of social media van het bedrijf
 • grote verbouwingen of luxe levensstijl van de baas die niet passen bij de inkomsten van de onderneming
 • er wordt te veel of te weinig aangeslagen op de kassa
 •  voorkeur voor contante betaling
 • ondernemer heeft veel contant op zak
 • onduidelijke bedrijfsactiviteiten
 • oneerlijke concurrentie
 • verschraling (hoge concentratie bepaalde exploitanten)
 • onverklaarbare inkomsten of omzetstijgingen
 • duistere financiering
 • betrokkenheid criminelen
 • liquidaties
 • meldingen van afpersing
 • u vermoedt dat zorg onjuist in rekening wordt gebracht;
 • u moet ook na contact met de zorgverzekeraar nog steeds te lang wachten op zorg;
 • u heeft het vermoeden dat u onjuist of onvolledig geïnformeerd bent;
 • Twijfelt u over de kwaliteit van de zorg;
 • komt de zorgverlener onregelmatig of minder dan afgesproken;
 • dan is er mogelijk sprake van fraude, vervalsing, of misleiding.