Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT)

De OCT is gericht op goed ondernemerschap. Hierbij gaat het niet alleen om het behalen van economisch voordeel voor de aangesloten leden, maar ook om duurzaam ondernemen. Dat wil zeggen: de zorg voor hoogwaardige bedrijventerreinen, een prettige, veilige werkomgeving en aandacht voor het milieu. Er is een collectief belang waarvoor de ondernemers ook verantwoordelijk zijn. De OCT stimuleert en faciliteert de bijdrage die ondernemers kunnen doen aan dit collectieve belang.

Concreet betekent dit dat de OCT zorgt voor collectieve belangenbehartiging, inkoopvoordeel en kostenbesparing, overleg met overheden, coördinatie van uitwisselingsmogelijkheden (grond, restwarmte, huisvesting, hergebruik afval, etc.) en informatieve en ontspannende bijeenkomsten.

Meer informatie vindt u op de website www.ondernemerscooperatietiel.nl.