Open huis en start uitvoering Veilingterrein

03 april 2023
Nieuws

De herontwikkeling van het Veilingterrein gaat nu echt beginnen. Woensdag 12 april is er een open huis in de oude veilinghallen voor iedereen die belangstelling heeft voor de nieuwbouwplannen en/of de geschiedenis van deze historische plek.

Het officiële startsein wordt gegeven in de hal van de voormalige metaalwarenfabriek Metawa. Daar vindt een bijeenkomst plaats met de samenwerkingspartners en andere genodigden. Aansluitend is er een open huis voor omwonenden, woningzoekers en andere geïnteresseerden. Het open huis vindt van 15.00 uur tot 17.00 uur plaats in de Metawahal aan de Spoorstraat 5 op het Veilingterrein. Er zijn rondleidingen in de Fruitveiling en het Metawagebouw op het Veilingterrein. Het is de laatste keer dat deze historische panden voor het publiek toegankelijk zijn. Ze worden namelijk grotendeels gesloopt. Dit geldt niet voor de villa van de voormalige Fruitveiling en een deel van het Metawagebouw. Die blijven behouden en krijgen een nieuwe functie. Verder is er een informatiemarkt over de nieuwbouwplannen op het Veilingterrein.

Nieuw woonbuurt met 325 koop- en huurwoningen

Het Veilingterrein wordt een aantrekkelijke groene woonbuurt met 325 woningen voor jong en oud. Direct aansluitend op het Veilingterrein, op de hoek van de Papesteeg en de Teisterbantlaan komt een modern en duurzaam onderwijscomplex van het Beroepscollege van het Lingecollege. Op de vrijkomende locatie van het Beroepscollege worden dan nog eens 80 woningen gebouwd.

Succesvolle samenwerking en subsidies

De afgelopen drie jaar kwamen de plannen voor het Veilingterrein in een stroomversnelling door een succesvolle samenwerking tussen gemeente Tiel, BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Daarnaast werden goede afspraken gemaakt met ProRail, NS en het Waterschap Rivierenland. Ook werden inwoners en bedrijven rondom het Veilingterrein nauw betrokken bij de planontwikkeling. De provincie Gelderland en het Rijk steunden de ontwikkeling met aanzienlijke subsidies. De gemeenteraad zorgde voor cofinanciering en de gemeente kocht de benodigde gronden op het Veilingterrein aan. Eind 2022 richtten de gemeente Tiel en BPD de GEM Veilingterrein op. Daarna zijn in het eerste kwartaal van 2023 de laatste voorwaarden ingevuld om de plannen nu daadwerkelijk te kunnen realiseren. De bestemmingsplannen voor het Veilingterrein en de Teisterbantlaan zijn formeel in werking getreden. De uitvoering van deze ontwikkeling kan nu echt van start!