Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020

Het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’ regelt de geluidzone rond Medel binnen de gemeente Tiel. Dit bestaat globaal uit bedrijventerrein Medel, het oostelijke deel van bedrijventerrein Kellen, de noordoostelijke hoek van bedrijventerrein Latenstein en het complex van de Prins Bernhardsluizen.

Aanleiding

Het Industrieschap Medel werkt aan de afronding van het bedrijventerrein Medel. Hiervoor is op 17 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Kanaalzone – Medel afronding 2020’ vastgesteld. Daarin is de uitbreiding van Medel in oostelijke richting mogelijk gemaakt.

Medel is volgens de Wet Geluidhinder een zogenaamd “gezoneerd industrieterrein”. Rond zo’n industrieterrein moet een geluidzone worden bepaald en in bestemmingsplannen vastgelegd.

Buiten die geluidzone mag het geluid dat van het bedrijventerrein komt niet meer dan 50 dB(A) zijn. Omdat Medel gaat uitbreiden moet een aangepaste geluidzone in een bestemmingsplan worden vastgelegd. Dit gebeurt met het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’.

Het plan is een herziening van de geldende ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel’, vastgesteld door de provincie Gelderland op 24 september 2014, en daarmee van de volgende onderliggende bestemmingsplannen in de gemeente Tiel:

  • Tiel Oost
  • Kanaalzone

Deze bestemmingsplannen worden herzien voor zover het de geluidzone rond bedrijventerrein Medel betreft.

Status

Status – Onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 17 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening zonering industrielawaai bedrijventerrein Medel 2020’ vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld. Op 2 november 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en daardoor is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 maandag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten