Parkeerbon, bezwaar maken tegen

Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald? En hebben de parkeercontroleurs dat vastgesteld? Dan krijgt u na enige tijd een naheffingsaanslag parkeerbelasting thuisgestuurd. U vindt geen bon meer onder uw ruitenwisser.

Namens de gemeente verstuurt Tobias Fiscaal uit Doorn de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hierop staat het logo van de gemeente Tiel. In de aanslag staat hoe u kunt betalen. Ook staat er in hoe u bezwaar kunt maken als u denkt dat de naheffing niet klopt.   

Bij het indienen van het bezwaarschrift moet uitspraak worden gedaan in het jaar dat het bezwaar is ingediend. In sommige gevallen is deze termijn te kort. Dan mag deze termijn met 6 weken worden verlengd. Dat betekent dat u uiterlijk 12 februari 2022 een reactie van ons krijgt.

Heeft u fout geparkeerd, bijvoorbeeld door zonder een vergunning op een parkeerplaats voor een vergunninghouder te parkeren? En hebben de parkeercontroleurs dat vastgesteld? Dan krijgt u na enige tijd een beschikking (parkeerbon). U krijgt deze bon alleen nog maar thuisgestuurd. U vindt geen bon meer onder uw ruitenwisser.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verstuurt de beschikkingen voor fout parkeren. In deze beschikking staat hoe u kunt betalen. Ook staat er in hoe u bezwaar kunt maken als u denkt dat de boete niet klopt.    

 

Wilt u bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dat kan op drie manieren:

  • Digitaal via DigiD: Aanvragen met DigiD, OF
  • Schrijf een brief waarin u bezwaar maakt tegen de naheffingsaanslag. Dat noemen we een bezwaarschrift. Stuur het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. OF
  • Gebruik het formulier parkeerbelasting naheffingsaanslag bezwaarschrift. Download dit formulier, print het uit en vul het in. Daarna stuurt u het naar de heffingsambtenaar van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

LET OP: op de naheffingsaanslag staat een dagtekening. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na deze datum zijn ontvangen door de gemeente.

Wilt u bezwaar maken tegen een beschikking/bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)? Op de beschikking van het CJIB staat precies wat u moet doen als u bezwaar wilt maken. 

Wij nemen uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in behandeling.

  • Op grond van de gemeentewet moeten wij uw bezwaarschrift vóór het einde van het kalenderjaar afhandelen.
  • Voor bezwaarschriften die aan het eind van het jaar worden ingediend, mag deze termijn worden verlengd.  

U ontvangt schriftelijk bericht over de beslissing op het bezwaarschrift.