Parkeerbon, bezwaar maken tegen

Een parkeerboete of parkeerbon kan een naheffingsaanslag parkeerbelasting zijn of een aankondiging van beschikking. U kunt tegen beide bezwaar maken. U krijgt een naheffingsaanslag parkeerbelasting als parkeercontroleurs van de gemeente vaststellen dat u geen of te weinig parkeergeld heeft betaald. Op een naheffingsaanslag parkeerbelasting staat het logo van de gemeente.

U krijgt een aankondiging van beschikking als u fout heeft geparkeerd. Op een aankondiging van beschikking staat het logo van de AVRI. Bij een aankondiging van beschikking moet u wachten tot u de beschikking heeft ontvangen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), waarop vermeld staat hoe u hiertegen bezwaar kunt indienen.

Invordering naheffingsaanslag

Heeft u een naheffingsaanslag onder de ruitenwisser aangetroffen, dan ontvangt u over enige tijd een duplicaat-naheffingsaanslag. Hierop staan dezelfde gegevens als op de "bon" die aan de auto is aangebracht, aangevuld met gegevens over hoe u kunt betalen en/of bezwaar maken. Deze duplicaat-naheffingsaanslag ontvangt u van Cannock Chase uit Druten. De gemeente Tiel heeft de invordering van naheffingsaanslagen parkeerbelasting aan deze organisatie overgedragen.

Achteraf betalen via uw kenteken

Op de terreinen waar “achteraf betalen” mogelijk is (de Parkeergarage Westluidense Poort, de Oude Haven en de Poort van Santwyck), wordt gebruik gemaakt van camera’s die uw kenteken scannen. De camerascan gebruiken wij om het verschuldigde bedrag aan parkeerbelasting voor u in de parkeerautomaat in beeld te brengen. Na uw bezoek in Tiel, toetst u uw kenteken in het beeldscherm van de betaalautomaat en verschijnt het verschuldigde bedrag.

De volgende dag wordt gecontroleerd of er (voldoende) parkeerbelasting is betaald. Heeft u onvoldoende of geen parkeerbelasting betaald op deze terreinen of in de parkeergarage, dan ontvangt u geen "bon" onder de ruitenwisser, maar ontvangt u een naheffingsaanslag namens de gemeente Tiel van Cannock Chase. Hierop staat aangegeven hoe u kunt betalen en/of bezwaar maken.

Als u bezwaar wilt maken, dan moet u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag indienen.

U heeft hiervoor twee mogelijkheden:

Als het een aankondiging van beschikking is (met logo van de AVRI) dan moet u wachten tot u de beschikking heeft ontvangen van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), waarop vermeld staat hoe u hiertegen bezwaar kunt indienen.