Parkeerbon, bezwaar maken tegen

Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald? En hebben de parkeercontroleurs dat vastgesteld? Dan krijgt u na enige tijd een naheffingsaanslag parkeerbelasting thuisgestuurd. U vindt geen bon meer onder uw ruitenwisser.

Bon voor fout parkeren?

Heeft u fout geparkeerd, bijvoorbeeld door zonder een vergunning op een parkeerplaats voor een vergunninghouder te parkeren? En hebben de parkeercontroleurs dat vastgesteld? Dan krijgt u na enige tijd een beschikking (parkeerbon). U krijgt deze bon alleen nog maar thuisgestuurd. U vindt geen bon meer onder uw ruitenwisser.

Het Tobias Fiscaal verstuurt de beschikkingen voor fout parkeren. In deze beschikking staat hoe u kunt betalen. Ook staat er in hoe u bezwaar kunt maken als u denkt dat de boete niet klopt.    

Hoe maak ik bezwaar?

Wilt u bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dat kan op twee manieren:

  • Digitaal via Tiel.digitaalparkeerloket.nlexterne-link-icoon, of
  • Schrijf een brief waarin u bezwaar maakt tegen de naheffingsaanslag. Dat noemen we een bezwaarschrift. Stuur het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de gemeente Tiel, Bezwaren Tiel p/a InPublic, Nikkelstraat 24, 3067 GR Rotterdam.

Op de naheffingsaanslag staat een dagtekening. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na deze datum zijn ontvangen door de gemeente. 

Maakt u bezwaar? Ook dan moet u de aanslag betalen, het termijn waarin u de aanslag dient te voldoen vindt u terug op uw naheffingsaanslag van Tobias Fiscaal. Verklaren wij uw bezwaar gegrond? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Wilt u bezwaar maken tegen een beschikking/bekeuring van Tobias Fiscaal? Op de beschikking staat precies wat u moet doen als u bezwaar wilt maken. 

Hoelang duurt het?

  • De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw bezwaarschrift. Dit besluit komt in elk geval voor het eind van het kalenderjaar.
  • Dient u het bezwaarschrift in tijdens de laatste 6 weken van het kalenderjaar? U krijgt dan vóór 15 februari van het nieuwe jaar een besluit. Deze termijn kan de gemeente met 6 weken verlengen.

U ontvangt schriftelijk bericht over de beslissing op het bezwaarschrift.