Parkeerbon, bezwaar maken tegen

Heeft u geen of te weinig parkeergeld betaald? En hebben de parkeercontroleurs dat vastgesteld? Dan krijgt u na enige tijd een naheffingsaanslag parkeerbelasting thuisgestuurd. U vindt geen bon meer onder uw ruitenwisser.

Namens de gemeente verstuurt Tobias Fiscaal uit Groningen de naheffingsaanslag parkeerbelasting. Hierop staat het logo van de gemeente Tiel. In de aanslag staat hoe u kunt betalen. Ook staat er in hoe u bezwaar kunt maken als u denkt dat de naheffing niet klopt.   

Bij het indienen van het bezwaarschrift moet uitspraak worden gedaan in het jaar dat het bezwaar is ingediend. In sommige gevallen is deze termijn te kort. Dan mag deze termijn met 6 weken worden verlengd. 

Heeft u fout geparkeerd, bijvoorbeeld door zonder een vergunning op een parkeerplaats voor een vergunninghouder te parkeren? En hebben de parkeercontroleurs dat vastgesteld? Dan krijgt u na enige tijd een beschikking (parkeerbon). U krijgt deze bon alleen nog maar thuisgestuurd. U vindt geen bon meer onder uw ruitenwisser.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) verstuurt de beschikkingen voor fout parkeren. In deze beschikking staat hoe u kunt betalen. Ook staat er in hoe u bezwaar kunt maken als u denkt dat de boete niet klopt.    

 

Wilt u bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dat kan op drie manieren:

  • Digitaal via DigiD: Aanvragen met DigiD, OF
  • Schrijf een brief waarin u bezwaar maakt tegen de naheffingsaanslag. Dat noemen we een bezwaarschrift. Stuur het bezwaarschrift naar de heffingsambtenaar van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. OF
  • Gebruik het formulier parkeerbelasting naheffingsaanslag bezwaarschrift. Download dit formulier, print het uit en vul het in. Daarna stuurt u het naar de heffingsambtenaar van de gemeente Tiel, Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

LET OP: op de naheffingsaanslag staat een dagtekening. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken na deze datum zijn ontvangen door de gemeente. 

Maakt u bezwaar? Ook dan moet u de aanslag binnen 6 weken betalen. Verklaren wij uw bezwaar gegrond? Dan krijgt u het betaalde bedrag terug.

Wilt u bezwaar maken tegen een beschikking/bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)? Op de beschikking van het CJIB staat precies wat u moet doen als u bezwaar wilt maken. 

  • De gemeente beslist zo snel mogelijk over uw bezwaarschrift. Dit besluit komt in elk geval voor het eind van het kalenderjaar.
  • Dient u het bezwaarschrift in tijdens de laatste 6 weken van het kalenderjaar? U krijgt dan vóór 15 februari van het nieuwe jaar een besluit. Deze termijn kan de gemeente met 6 weken verlengen.

U ontvangt schriftelijk bericht over de beslissing op het bezwaarschrift.