Peuteropvang, bijzondere bijstand

Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar? Dan mag uw kind twee keer per week een ochtend of middag naar de peuteropvang. Op de peuteropvang kan uw peuter spelen met leeftijdsgenootjes.Ouders met een laag inkomen, kunnen bijzondere bijstand aanvragen voor de eigen bijdrage van de peuteropvang.

Aanvraagformulier downloaden

Voor het gebruik van de peuteropvang moet u betalen. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst aanvragen. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan ontvangt de peuteropvang subsidie van de gemeente. Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen werk heeft. In beide gevallen moet u zelf ook nog een deel betalen.

Om bijzondere bijstand te krijgen over het deel dat u zelf betaalt gelden een aantal voorwaarden:

 • Uw inkomen is niet hoger dan 110% van het sociaal minimum
 • Uw kind is tussen 2,5 en 4 jaar
 • U en uw kind staan ingeschreven in de gemeente Tiel
 • De peuteropvang locatie is een door de gemeente Tiel erkende organisatie
 • De peuteropvang is maximaal 2 keer een ochtend of een middag per week voor maximaal 3 uur. De duur is 40 weken.

VVE-peuteropvang

Komt uw peuter in aanmerking voor VVE? Gaat uw peuter 4 ochtenden of middagen naar de VVE-peuteropvang? Dan geldt de bijzondere bijstand niet. U betaalt al minder, omdat de gemeente hierover afspraken heeft gemaakt met de peuteropvang.

Wat wordt vergoed?

 • Voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag
  Wij vergoeden de eigen bijdrage die u moet betalen aan de peuteropvang tot een maximum uurtarief van € 8,50.
 • Voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag
  Wij vergoeden de kosten voor afname peuteropvang minus de tegemoetkoming die u ontvangt vanuit de Kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Ook hier geldt tot een maximum uurtarief van € 8,50.

Denkt u bijzondere bijstand te krijgen? Vul dan de aanvraag in en stuur de volgende bijlagen mee:

 • Kopie rekening peuteropvang
 • Kopie beschikking kinderopvangtoeslag (voor werkende ouders)

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u bericht.

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenhulp. Daar helpen ze u met het invullen van formulieren. De formulierenhulp heeft iedere dinsdag en donderdag inloopspreekuur in het pand van Dynamiek op de Haaftenlaan 26 in Tiel.