Privacyverklaring kentekenparkeren

In bepaalde gebieden van Tiel moet u betalen om te parkeren of moet u een parkeervergunning hebben. De gemeente Tiel maakt hiervoor gebruik van ‘kentekenparkeren’. Dat houdt in dat digitaal wordt bijgehouden of u met uw auto ergens mag parkeren. Voor het kentekenparkeren verwerkt de gemeente persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit op welke manier we uw persoonsgegevens gebruiken.

Wat is het doel?

De gemeente Tiel verwerkt bij het kentekenparkeren persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Controle op het betalen van parkeerbelasting
 • Naheffen en invorderen van parkeerbelasting
 • Afhandelen van bezwaar- en beroepszaken inzake naheffingsaanslagen parkeerbelasting
 • Verlenen, wijzigen of intrekken van parkeervergunningen
 • Beheren van de (financiële) administratie van parkeervergunningen
 • Vergunninghouders attenderen wanneer ergens tijdelijk niet geparkeerd kan worden
 • Uitvoeren van parkeerregeling voor bezoekers vergunninggebied
 • Opstellen van niet tot personen herleidbare managementinformatie over parkeren en mobiliteit

Wat is de grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens?

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is een publieke taak van de gemeente, namelijk het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid. Op grond van de wet kan de gemeente belasting heffen voor het parkeren van voertuigen.

Deze overheidstaak is geregeld in de volgende wet- en regelgeving:

 • Artikel 225 van de Gemeentewet
 • Parkeerverordening Tiel
 • Verordening parkeerbelastingen Tiel

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente hiervoor?

Om invulling te geven aan bovenstaande doelen verwerkt de gemeente de volgende persoonsgegevens:

 • Kenteken, tenaamstelling
 • Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, email-adres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • IBAN
 • Begin- en eindtijd parkeerrecht
 • Locatiegegevens (in welk gebied u parkeert)
 • Kopie leaseovereenkomst/werkgeversverklaring
 • KVK-nummer, vestigingsnummer, vestigingsplaats onderneming

Naast dat u zelf gegevens aan ons verstrekt, raadpleegt de gemeente ook de volgende interne en externe bronnen:

 • Basisregistratie Personen (BRP)
 • Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
 • Kamer van Koophandel (KVK)

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Om bovenstaande publieke taak uit te voeren, mag de gemeente andere partijen inhuren. De gemeente Tiel heeft hier ook voor gekozen. Daarom ontvangen de volgende partijen persoonsgegevens van de gemeente:

 • Nationaal Parkeerregister (NPR): parkeerrechten worden digitaal geregistreerd in het NPR dat namens gemeenten wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).
 • Desyde: dit is de leverancier van de cloudapplicatie waarin parkeervergunningen en parkeerrechten van bezoekers worden geregistreerd en beheerd.
 • Avri: de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van Avri controleren of voor een kenteken parkeerbelasting is betaald.
 • Tobias Beheer: als uit controle (door een boa van de Avri) blijkt dat u geen parkeerrecht heeft (betaling of vergunning), wordt de naheffing door Tobias Beheer geïnd.
 • InPublic: als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag, kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit bezwaar wordt in behandeling genomen door InPublic.
 • Landelijke Associatie van Gerechtsdeurwaarders (LAVG): dossiers waarvoor na een dwangbevel nog geen betaling is ontvangen, worden overgedragen aan LAVG.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

De gemeente hanteert de volgende bewaartermijnen voor de verwerkte persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens gebruikt voor controle op het betalen van parkeerbelasting worden 13 weken bewaard (begin- en eindtijd parkeerrecht, kenteken, parkeergebied)
 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het verlenen van een parkeervergunning worden 1 jaar na het verlopen van de geldigheid van een parkeervergunning of 5 jaar na afwijzing van de aanvraag van een parkeervergunning verwijderd.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het opleggen en invorderen van een naheffingsaanslag worden na 7 jaar verwijderd.
 • Persoonsgegevens die worden verwerkt bij bezwaar of beroep tegen naheffingen parkeerbelasting worden na 7 jaar verwijderd. Wanneer het bezwaar of beroep niet ontvankelijk is of afgebroken wordt, is de bewaartermijn 1 jaar.

Geen geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Controle op het betalen van parkeerbelasting wordt altijd uitgevoerd door een bevoegde medewerker van de AVRI.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u hebt op het gebied van privacy leest u in onze algemene privacyverklaring.