Profielschets nieuwe burgemeester

Met het aanbieden van de profielschets aan commissaris van de Koning is de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Tiel officieel begonnen. Wil u weten wat wij zoeken in onze nieuwe burgemeester? Lees de profielschets hieronder. Deze profielschets is vastgesteld tijdens de raadsvergadering op 13 juni 2023.

Een gemeente vol potentie en ambitie

Tiel staat bekend als de fruithoofdstad van de Betuwe, maar is veel meer dan dat. Door de unieke centrale ligging, aan Waal en Linge, groeide Tiel eeuwen geleden al uit tot handelscentrum en Hanzestad. Bij opgravingen komen er nog altijd resten van het verre verleden naar boven. Ook in de monumentale binnenstad is de glorie van destijds nog zichtbaar aanwezig. Kronkelige dijken, knoestige fruitbomen en de landelijke dorpen Wadenoijen, Zennewijnen, Kapel-Avezaath en een klein deel van Kerk-Avezaath trekken in het buitengebied veel dagrecreanten.

De vruchtbare grond heeft veel welvaart gebracht. De hechte structuur van de rivierklei heeft mede de volksaard bepaald. In Tiel houden we van aanpakken, niet te lang praten, er moet iets gebeuren. Het heeft ons eigenzinnig gemaakt, maar ook hecht, veerkrachtig en gemoedelijk. Evenementen als het Fruitcorso en Appelpop draaien al jaren op de vele enthousiaste vrijwilligers. Ook Vlindertuin De Zindering in de binnenstad, aangeplant en onderhouden door tientallen vrijwilligers, is slechts een sprekend voorbeeld van het maatschappelijk kapitaal van Tiel.

Tiel is echt een werkstad. De aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor en de A15 hebben de bereikbaarheid in de vorige eeuwen nog verder verbeterd. Uitgestrekte bedrijventerreinen getuigen van een goed ondernemersklimaat, met een sterk ontwikkelde logistieke sector. Daarnaast is Ziekenhuis Rivierenland een grote werkgever en is van grote waarde voor de regio. Veel Tielenaren werken met hun handen. De werkgelegenheid heeft ook mensen van ver naar onze stad gebracht. Dit maakt Tiel een cultureel diverse gemeente.

En Tiel is ook een kansrijke stad, dat hebben we uitgewerkt in de Toekomstvisie Tiel. Zo zijn onze voorzieningen voor onderwijs, sport en cultuur op zeer hoog niveau. Tegelijkertijd liggen er nog veel kansen om ons potentieel optimaal te benutten. Willen we onze aantrekkelijkheid versterken voor bijvoorbeeld jongeren, dan zullen we moeten blijven investeren. Dat vraagt om creatieve oplossingen.

Met hart voor Tiel en de voeten in de klei

  • Bouwen aan stevig samenspel
  • Krachtig in en met de regio
  • Een rechte rug tegen ondermijning

Een burgemeester die vooropgaat

Centraal staat dat de gehele raad zich wil inzetten voor een krachtige toekomst voor Tiel. Dit doen we met het college, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. We luisteren, we werken samen en we pakken aan: wat bijzonder is voor een gemeenteraad met 27 leden verdeeld over 11 fracties.

In Tiel zoeken we daarom een burgemeester die hart heeft voor de gemeente en haar inwoners. Een empathische en benaderbare bestuurder die onvoorwaardelijk, energiek en met visie voorop wil lopen in de toekomstige ontwikkelingen.

Herkent u zich hierin, dan zien we drie concrete uitdagingen voor u.

Ten eerste: verder bouwen aan stevig samenspel

In Tiel willen we vooruit, de kansen die we zien ook daadwerkelijk benutten. Voorwaarde hiervoor is een basaal vertrouwen, tussen raad, college en ambtelijke organisatie, en tussen inwoners en gemeente. Daar zijn we inmiddels mee aan de slag gegaan.

We verwachten dat onze burgemeester hierin vooropgaat, zich het proces toe-eigent en er bezielend leiding aan geeft. U houdt de boel bij elkaar, staat open voor de gevoelens die leven op het gemeentehuis en in de samenleving en reageert daar professioneel op.

In raad en college bent u een teamspeler. In de gemeenteraad kunt u met souplesse en humor het debat leiden en het ook versterken. U ziet diverse belangen en durft deze te benoemen. In het college geeft u ruimte aan meningsvorming en stimuleert u integrale besluitvorming. U kent de organisatie en staat hier ook voor.

We vragen stevig leiderschap, stabiliteit, en autoriteit zonder autoritair te zijn. U weet grenzen te stellen zonder het contact te verliezen, heeft een ontvankelijke houding en dient van repliek als het nodig is. Het vraagt ook gevoel voor verhoudingen, de ambities hooghouden en tegelijkertijd de goede sfeer bewaken. Subtiele interpretatie van gedrag en het ontwikkelen van een netwerk waarbinnen aan goede relaties kan worden gewerkt, zijn vaardigheden die daarbij horen.

Om dit waar te kunnen maken moet onze burgemeester vooruitstrevend en toekomstgericht zijn, lef tonen en visie hebben voor de gemeente. Begaan, betrokken en betrouwbaar zijn eigenschappen die u tot een verbindende factor maken. U staat naast de mensen, en bent zichtbaar aanwezig in stad en buitengebied.

Onze burgemeester bezit een gezonde dosis incasseringsvermogen. Streng maar rechtvaardig, een rots in de branding en met beide voeten in de klei, zo zien we onze burgemeester graag. Een burgemeester die ons trots op Tiel doet zijn en samen met inwoners bouwt aan de toekomst van onze gemeente.

Ten tweede: Tiel en regio Rivierenland krachtig op de kaart zetten

Tiel heeft met ziekenhuis Rivierenland, diverse onderwijsinstellingen en culturele voorzieningen als Agnietenhof en Zinder een regiofunctie. Toestroom vanuit buurgemeenten is hiervoor van belang. Het imago van Fruitstad wordt ook vooral vanuit de omgeving ingekleurd.

Regionale samenwerking is voor Tiel dus om meerdere redenen van belang. In Rivierenland werken we op allerlei manieren samen. Eén daarvan is De Fruitdelta, waar wordt geïnvesteerd in recreatie en toerisme, agribusiness en logistiek.

De burgemeester van Tiel heeft een verbindende en aanjagende rol in de regionale samenwerkingen. De uitdaging is om deze samenwerkingen krachtiger te maken en de betrokkenheid van de gemeenten te verhogen. Tegelijk weet u ook in de regio resultaten voor Tiel te behalen, met de Toekomstvisie Tielexterne-link-icoon als uitgangspunt, zonder het gemeenschappelijk belang uit het oog te verliezen.

Deze rol vereist dat u een bewezen netwerker bent. U legt gemakkelijk nieuwe contacten en weet daar ook effectief invulling aan te geven.

Ten derde: bestrijden ondermijning met oog voor de grootstedelijke problematiek

Tiel kent als middelgrote stad ook grootstedelijke problematiek. Ondermijning verdient onze serieuze aandacht. Wat Tiel aantrekkelijk maakt als gemeente, waaronder onze bereikbaarheid, maakt ons ook kwetsbaar voor criminaliteit en andere ongewenste activiteiten. Daarnaast zijn relatief veel inwoners van Tiel sociaal-economisch kwetsbaar.

Van onze burgemeester verwachten we een ferm optreden, met een rechte rug. U handelt proactief en zet de eerste stap, daarna zijn anderen aan zet. De veiligheid van de inwoners staat bij u voorop. Zonder schroom geeft u aan wat het probleem is, wat geoorloofd is en wat niet.

U neemt het initiatief om de keuzes te maken die nodig zijn en u communiceert daar duidelijk over. In geval van crisis handelt u doortastend en bewaart u de rust.

Tegelijkertijd geeft u er blijk van te beseffen in welke kwetsbare positie sommige inwoners zitten, of het nu bijvoorbeeld jongeren of ondernemers zijn. Preventief optreden is dan ook van groot belang. Dat vraagt persoonlijke betrokkenheid bij alle Tielenaren, de uitstraling dat u het beste met hen voor heeft.

U heeft daar een visie op, en u werkt samen aan effectief beleid voor bijvoorbeeld talentontwikkeling.

Wat u meebrengt

Uiteraard bent u een ervaren bestuurder, en beschikt u over de basiscondities voor het burgemeestersambt. Daarnaast verwachten we van u:

Betrokkenheid – U bent graag onder de mensen, de Tielenaren kunnen op uw persoonlijke aandacht rekenen. U toont oprechte betrokkenheid bij wat er speelt, biedt troost in moeilijke situaties en gaat er zelf op af als contact gewenst is.

Daadkracht – Dingen voor elkaar krijgen, problemen aanpakken, dat is uw natuurlijke stijl. U kunt soepel zijn als het kan, en rechtlijnig als het moet. De mensen ervaren u als een krib in de Waal.

Besluitvaardigheid – U bent niet alleen goed in keuzes maken en knopen doorhakken, u voelt ook haarfijn aan wanneer het nodig is, en benut daarvoor gevraagd en ongevraagd advies.

Tot slot

Vanzelfsprekend moet u als burgemeester benaderbaar, geïnteresseerd en verbindend zijn. Dat is namelijk wat inwoners eigenlijk altijd zeggen als aan hen de vraag wordt gesteld wat zij zoeken in een nieuwe burgemeester.

Vanaf een afstand is dat moeilijk in de praktijk te brengen, daarom nemen we u graag mee door Tiel. Op die manier hoort u rechtstreeks van onze inwoners wat zij u graag willen meegeven als nieuwe burgemeester.

Een extern assessment maakt onderdeel uit van de procedure.