Rechtsbijstand

Heeft u ruzie met uw werkgever, verhuurder of gaat u scheiden? Heeft u juridische hulp nodig? Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, biedt bijzondere bijstand soms een oplossing.

Hoe werkt het?

De hulp van een advocaat is niet gratis. U moet altijd een deel zelf betalen (eigen bijdrage). Hoe lager uw inkomen is, hoe minder u zelf hoeft te betalen. Voor u een advocaat om hulp vraagt, neemt u contact op met het Juridisch Loket.

Als het Juridisch Loket u doorverwijst naar een advocaat, krijgt u korting op deze eigen bijdrage. Voor de eigen bijdrage, min de korting, is bijzondere bijstand mogelijk. Ook de griffierechten, dit zijn de kosten voor de behandeling van een zaak door de rechter, komen in aanmerking voor bijzondere bijstand.

De factuur mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Op de website van De Raad voor Rechtsbijstand kunt u nog meer informatie vinden.

Formulierenhulp

Lukt het niet om het formulier in te vullen? Maak dan gebruik van de formulierenhulp. Daar helpen ze u met het invullen van formulieren. 

Op dit moment is er geen open spreekuur. Wel kunt u bellen om een afspraak te maken, telefoon 0344 - 621 607.