Regenboogvlag

Regenbooggemeente

Sinds 2019 is Tiel een regenbooggemeente. Dat betekent dat we ons inzetten voor sociale acceptatie en veiligheid van personen die zich identificeren als LHBTIQ+. Een stad zijn waar je mag zijn wie je bent. In veiligheid en vrijheid.

Tiel is van iedereen

In de uitvoeringsagenda ‘Tiel is van iedereen’ is sociale acceptatie het doel. Tiel biedt LHBTIQ+-ers een veilige leefomgeving. We vinden het belangrijk dat zij zichtbaar en weerbaar zijn en zich goed kunnen redden in de samenleving. En dat er meer bewustwording ontstaat in Tiel.

Regenboogplatform

In het Regenboogplatform werken verschillende (Regenboog-)organisaties, inwoners en de gemeente Tiel samen. Ze wisselen kennis en ervaring uit. Ook organiseren ze activiteiten zoals Coming Out Day. 

Deelnemers Regenboogplatform


Roze Soos Rivierenland
De Roze Soos Rivierenland is de ontmoetingsplek voor Queers in Tiel en Rivierenland. In de Roze Soos kun je andere Queers ontmoeten, ervaringen uitwisselen, afspraken maken om samen allerlei activiteiten te ondernemen of bij elkaar op bezoek te gaan. Vanuit de Roze Soos worden ook andere activiteiten georganiseerd.

De Roze Soos is elke tweede zondag van de maand van 14.30 tot 17.00 uur in het wijkcentrum Het Oosthonk, Meeslaan 2a in Tiel. De entree is gratis. Wil je graag meer informatie? Mail dan naar: rozesoosrivierenland@gmail.com

Identiteitscafé
Het identiteitscafé is een ontmoetingsplek voor jongeren. Het is iedere drie weken open van 18.30 uur tot 20.00 uur. Iedereen vanaf 12 jaar is welkom en mag zijn ouders en/of begeleiders meenemen. De bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek van Tiel. Iedere bijeenkomst staat er een ander thema centraal. Ga voor meer informatie naar: www.identiteitscafe.nlexterne-link-icoon.

Vizier
Antidiscriminatiebureau Vizierexterne-link-icoon richt zich op het tegen gaan van discriminatie en bevorderen van diversiteit. Je kunt hulp, advies en juridische bijstand krijgen als je te maken hebt (gehad) met discriminatie. Aan professionals biedt Vizier workshops en trainingen, doet onderzoek, en draagt bij aan netwerkvorming en campagnes, om zo diversiteit en inclusie in Tiel te vergroten.

Voor meer informatie of meldingen kun je terecht op www.vizieroost.nlexterne-link-icoon of neem contact op via info@vizieroost.nl.