Reisdocument vermist of gestolen

Bent u uw reisdocument kwijt of is er sprake van diefstal? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Het is belangrijk om dit te doen, want daarmee kan misbruik van uw document worden voorkomen.

Doorgeven

Als u het reisdocument kwijt bent, kunt u dit meldenexterne-link-icoon. Let daarbij wel op het volgende:

  • Zodra u een reisdocument als vermist opgeeft, is deze niet meer bruikbaar. Stel dat u dus een vermissing doorgeeft en u vindt het reisdocument later terug, dan is deze niet meer geldig. Het gebruik van een teruggevonden paspoort of identiteitskaart is zelfs strafbaar.
  • De melding is niet meer terug te draaien.
  • Het is niet verplicht om uw gestolen of verloren reisdocument te vervangen. U moet wel in het bezit zijn van minstens één identiteitsbewijs. Stel dat u een paspoort kwijtraakt, maar u heeft nog een identiteitskaart, dan kunt u zich nog steeds identificeren. 
  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Bij diefstal, zakkenrollerij en andere misdrijven is het wel verstandig om dit te doen.
  • Vindt u toch nog uw reisdocument terug? Lever deze dan in bij de gemeente. Het is niet meer geldig, maar ook met een oud document is fraude mogelijk. 
  • Als u uw paspoort of identiteitskaart verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.
  • Als u drie keer of meer binnen vijf jaar een reisdocument als vermist opgeeft, loopt u het risico dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw gegevens opneemt in het Register paspoortsignaleringenexterne-link-icoon. Ga dus zorgvuldig om met uw reisdocument.

Aanvragen nieuw reisdocument

Als uw reisdocument is vermist of gestolen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. 

Het aanvragen en afhalen van een nieuw reisdocument kan alleen op afspraak. U maakt dus twee afspraken: Eén afspraak voor het aanvragen en een tweede afspraak voor het afhalen bij de servicebalie.

U kunt voorafgaand aan de afspraak melding doen van de vermissingexterne-link-icoon.