Reisdocument vermist of gestolen

Bent u uw reisdocument kwijt of is er sprake van diefstal? Dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Het is belangrijk om dit te doen, want daarmee kan misbruik van uw document worden voorkomen.

Doorgeven

Als u het reisdocument kwijt bent, kunt u dit melden. Let daarbij wel op het volgende:

  • Zodra u een reisdocument als vermist opgeeft, is deze niet meer bruikbaar. Stel dat u dus een vermissing doorgeeft en u vindt het reisdocument later terug, dan is deze niet meer geldig. Het gebruik van een teruggevonden paspoort of identiteitskaart is zelfs strafbaar.
  • De melding is niet meer terug te draaien.
  • Het is niet verplicht om uw gestolen of verloren reisdocument te vervangen. U moet wel in het bezit zijn van minstens één identiteitsbewijs. Stel dat u een paspoort kwijtraakt, maar u heeft nog een identiteitskaart, dan kunt u zich nog steeds identificeren. 
  • U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Bij diefstal, zakkenrollerij en andere misdrijven is het wel verstandig om dit te doen.
  • Vindt u toch nog uw reisdocument terug? Lever deze dan in bij de gemeente. Het is niet meer geldig, maar ook met een oud document is fraude mogelijk. 
  • Als u uw paspoort of identiteitskaart verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse.
  • Als u drie keer of meer binnen vijf jaar een reisdocument als vermist opgeeft, loopt u het risico dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uw gegevens opneemt in het Register paspoortsignaleringen. Ga dus zorgvuldig om met uw reisdocument.

Aanvragen nieuw reisdocument

Als uw reisdocument is vermist of gestolen, dan kunt u een nieuwe aanvragen. 

Het aanvragen en afhalen van een nieuw reisdocument kan alleen op afspraak. U maakt dus twee afspraken: Eén afspraak voor het aanvragen en een tweede afspraak voor het afhalen bij de servicebalie.

U kunt voorafgaand aan de afspraak melding doen van de vermissing.