Rioolvervanging en inrichting binnenstad

De gemeente moet het riool in de binnenstad vervangen. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Zo kunnen we de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen maken (meekoppelkansen). Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren. Het budget hiervoor is niet groot, maar er zijn genoeg mogelijkheden om de binnenstad mooier te maken.

Rioolvervanging

Het riool in de binnenstad is erg oud en toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen we de oude buizen of geven we ze een nieuwe binnenbekleding. De meeste straten binnen de stadsgrachten gaan open. 

Participatie

Samen met bewoners en ondernemers hebben we in 2019 de meekoppelkansen in de binnenstad in kaart gebracht. Dit is gebeurd tijdens meerdere informatieavonden. Daarna is tijdens ‘ateliersessies’ met een kerngroep van inwoners en ondernemers verder nagedacht over de inrichting. Kunnen we een autoluwe binnenstad maken? Ook hierover is gebrainstormd. De resultaten zijn gepresenteerd aan de Tielenaren tijdens een inloopsessie.

Voorjaar 2022 is de kerngroep opnieuw gevraagd met ons mee te denken, dit keer over het voorlopige ontwerp. In september 2022 konden ondernemers en bewoners tijdens een inloopavond het ontwerp bekijken en feedback geven.

Tijdens de inloopavond van 7 maart 2023 kon het definitieve ontwerp worden bekeken.

Autoluwe binnenstad

De rioleringswerkzaamheden bieden ook een kans op de binnenstad autoluw in te richten. We willen de straten zo inrichten dat fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen en auto’s minder. Zo krijgen we een binnenstad die aantrekkelijk is voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Doel

Nieuwe riolering in de binnenstad en een mooie en duurzame inrichting die bestendiger is tegen klimaatveranderingen.

Planning

 • De aannemer maakt - in afstemming met de gemeente- een uitvoeringsontwerp: hoe gaan we de werkzaamheden precies aanpakken. Dit ontwerp is 1e kwartaal van 2023 klaar en de aannemer start dan met de werkzaamheden.
 • In 2024 zijn we voor de kerst klaar. Zijn er nog losse eindjes, dan lossen we die begin 2025 op (nazorgfase).

Voortgang

 • 7 maart 2023: Inloopavond definitief ontwerp
 • September 2022: Inloopavond voorlopig ontwerp
 • April 2022: ateliersessie kerngroep
 • Maart 2022: bijpraten kerngroep over de stand van zaken
 • November 2021: Heijmans Infra BV krijgt de opdracht.
 • 16 juli 2021: start inschrijffase Europese aanbesteding.  
 • 25 juni 2021: selectiefase Europese aanbesteding afgerond. Er zijn vijf geschikte markt partijen geselecteerd.
 • 30 juni 2020 - Het Ruimtelijk Ontwerp Binnenstad (onderaan de pagina te downloaden) is klaar en vastgesteld door burgemeester en wethouders van Tiel
 • Juni 2020 - Aannemersbedrijf ACW uit Tiel is op ruim 40 plaatsen de diepteligging van de gas- en waterleidingen onderzoeken. Hiervoor moet de aannemer “proefsleuven” graven. Dit zijn smalle sleufjes in de weg tot de diepte waarop ze de gas- en waterleiding tegenkomen. Daarna worden deze leidingen digitaal ingemeten. Op deze manier wordt duidelijk of het nieuwe riool de bestaande gas- en waterleidingen op een goede manier gaan kruisen.
 • 10 december 2019: Resultaten van inloopavonden en ateliersessies gepresenteerd tijdens inloopavond
 • Oktober/November 2019: ateliersessies voor bewoners en ondernemers van de binnenstad (vrijwillige deelname)
 • Oktober 2019: informatieavonden  voor bewoners en ondernemers van de binnenstad

BouwApp

Bent u benieuwd naar de voortgang van de werkzaamheden? Download dan de Bouwappexterne-link-icoon in de Appstore of Playstore. Deze app is herkenbaar aan de gele helm. Als u het project ‘Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel’ volgt dan krijgt u bericht als de aannemer nieuwe informatie online zet. Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden? Stel ze gerust via de BouwApp.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de binnenstad in Tiel? Neem dan contact op met Peter Hoekman, omgevingsmanager, bereikbaar via telefoon 06 - 19 17 66 12 of e-mail: phoekman@tiel.nl.