Rioolvervanging en inrichting binnenstad

Het riool in de binnenstad is erg oud en toe aan groot onderhoud. Daarom vervangen we de oude buizen of geven we ze een nieuwe binnenbekleding.

De meeste straten binnen de stadsgrachten gaan open. Hoe vaak komt het voor dat de bestrating in een historische binnenstad bijna volledig opengaat? Nu deze werkzaamheden voor de deur staan, biedt dit kansen om de kwaliteit van het woon- en winkelgebied te verhogen. Zo kunnen we de binnenstad voor de toekomst mooier, duurzamer en bestendiger tegen klimaatveranderingen maken. Het moment is daar om een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimtes van de binnenstad te realiseren.

De rioleringswerkzaamheden bieden ook een kans op de binnenstad autoluw in te richten. De straten worden zo ingericht dat de fieters en voetgangers meer ruimte krijgen en de auto’s eigenlijk te gast zijn. Zo krijgen we een binnenstad die aantrekkelijk is voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Participatie

Samen met bewoners en ondernemers hebben we in 2019 de meekoppelkansen in de binnenstad in kaart gebracht. Dit is gebeurd tijdens meerdere informatieavonden. Daarna is tijdens ‘ateliersessies’ met een kerngroep van inwoners en ondernemers verder nagedacht over de inrichting. Kunnen we een autoluwe binnenstad maken? Hierover is gebrainstormd met de Tielenaren en de resultaten zijn gepresenteerd aan de tijdens de eerst volgende inloopsessie.

Voorjaar 2022 is de kerngroep opnieuw gevraagd met ons mee te denken, dit keer over het voorlopige ontwerp. In september 2022 konden ondernemers en bewoners tijdens een inloopavond het ontwerp bekijken en feedback geven. Vervolgens kon tijdens de inloopavond van 7 maart 2023 het definitieve ontwerp worden bekeken.

Planning

begin juni 2023 zullen de werkzaamheden starten die vervolgens circa 2 jaar in beslag zullen nemen. Verwachte oplevering is rond de zomer van 2025.

BouwApp

Bent u benieuwd naar de voortgang van de werkzaamheden? Download dan de Bouwapp in de Appstore of Playstore ‘Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel’. Deze app is herkenbaar aan de gele helm. Als u het project ‘Rioolvervanging en inrichting binnenstad Tiel’ volgt dan krijgt u bericht als de aannemer nieuwe informatie online zet. Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de werkzaamheden? Stel ze gerust via de BouwApp.

Vragen?

Heeft u overige vragen of opmerkingen over de werkzaamheden aan de binnenstad in Tiel? Neem dan contact op met Peter Hoekman, omgevingsmanager, bereikbaar via telefoon 06 - 19 17 66 12 of e-mail: phoekman@tiel.nl.

Documenten