Samenstelling

De stadsbouwmeester en de monumentencommissie bekleden een onafhankelijke positie. Zij adviseren met betrekking tot de welstand en de monumentale aspecten van bouwwerken.

Stadsbouwmeester
Burgemeester en wethouders van Tiel hebben per 1 april 2018 Arno Kolen benoemd tot stadsbouwmeester van Tiel. Arno Kolen is een ervaren ontwerper en heeft een eigen architectenbureau in Tilburg. Hij is vertrouwd met het welstandsadvieswerk.

Burgerlid Monumentencommissie
Met ingang van 1 april 2018 is Fred Manders benoemd tot burgerlid monumenten-commissie. Fred Manders heeft veel ervaring in de bouw. Gestart als timmerman heeft hij zich opgewerkt tot manager/projectleider in de bouw. Hij is nu manager onderhoud bij de Stichting Volkskracht Historische Monumenten in Rotterdam. 

Samenstelling Monumentencommissie

Functie Naam Plaatsvervanger
Voorzitter Arno Kolen Ad hoc
Deskundige (restauratie-architect) Anouk Riehl Ad hoc
Burgerlid Fred Menders Ad hoc
Stadsbouwmeester Arno Kolen Ad hoc