Santwijckse Poort

Gemeente Tiel wil met het aantrekkelijker maken van de Santwijckse Poort meer allure geven aan het gebied als stadsentree. Samen met de heringerichte Westluidense Poort zorgt dit voor een entree die een goede eerste indruk maakt. De beide poorten maken onderdeel uit van een groter plan: Het Waalfront. Met het Waalfront wordt de binding met de rivier verstevigd en wordt de prachtige ligging aan de Waal veel beter benut.
Met de aanleg van het parkeerterrein, het park en de rotonde is een grote stap gezet in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied Santwijckse Poort. Maar hiermee zijn we er nog niet. In de komende periode gaan er nog meer ontwikkelingen spelen.

Ontwikkelingen

Verkenning ontwikkeling Oude Haven

De vestiging van middelgrote winkels in het gebied is door de veranderende marktomstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt. Daarom onderzoekt Jemato BV de verschillende mogelijkheden voor ontwikkeling van de Oude Haven. De nadruk ligt hierbij op de realisatie van appartementen.

Meer informatie

Heeft u vragen ? Dan kunt u contact opnemen met: Mark de Ligny, accountmanager, mail: mdligny@tiel.nl, telefonisch bereikbaar via het algemene nummer: 0344 - 637 111.