Santwijckse Poort

Gemeente Tiel wil met het aantrekkelijker maken van de Santwijckse Poort meer allure geven aan het gebied als stadsentree. Samen met de heringerichte Westluidense Poort zorgt dit voor een entree die een goede eerste indruk maakt. De beide poorten maken onderdeel uit van een groter plan: Het Waalfront. Met het Waalfront wordt de binding met de rivier verstevigd en wordt de prachtige ligging aan de Waal veel beter benut.

Met de aanleg van het parkeerterrein, het park en de rotonde is een grote stap gezet in het vergroten van de aantrekkelijkheid van het gebied Santwijckse Poort. Maar hiermee zijn we er nog niet. In de komende periode gaan er nog meer ontwikkelingen spelen.

Ontwikkelingen

Een eerste ontwikkeling zal zijn de realisatie van een appartementengebouw op de hoek Havendijk-Echteldsedijk. Naast het appartementengebouw zal openbaar gebied worden aangelegd met mooi uitzicht over de haven, de Waal en de nieuw ingerichte Waalkade.

Stappenplan

Er wordt gewerkt aan een stappenplan. In dit plan wordt aangegeven hoe stap voor stap de Santwijckse Poort kan worden ontwikkeld. Op die manier wordt makkelijker tot ontwikkeling gekomen en kan beter worden ingespeeld op ontwikkelingen die zich in de loop van de tijd voordoen.

Meer informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met: Jan Strijker, accountmanager, mail: jstrijker@tiel.nl, telefonisch bereikbaar via het algemene nummer: 0344 - 63 71 11.