Schoolvakanties

Wij stellen ieder jaar in overleg met de scholen voor basis- speciaal- en voortgezet onderwijs in de gemeente een vakantierooster op voor het schooljaar. Het schema geeft aan wanneer in het schooljaar de schoolvakanties zijn. Enkele scholen (waaronder De Hoge Hof, Entrea Onderwijs en de Sonnewijser) kunnen afwijken wat betreft de meivakantie. Raadpleeg dan ook altijd even het vakantierooster op de website van de school waar uw kind op zit voor de actuele situatie.
Vakantierooster schooljaar 2021
Vakantie Eerste dag Laatste dag
Voorjaarsvakantie 20-02-2021 28-02-2021
Meivakantie 01-05-2021 09-05-2021
Zomervakantie 17-07-2021 29-08-2021
Herfstvakantie 16-10-2021 24-10-2021
Kerstvakantie 25-12-2021 09-01-2022