Schoolvakanties

Wij stellen ieder jaar in overleg met de scholen voor basis- speciaal- en voortgezet onderwijs in de gemeente een vakantierooster op voor het schooljaar. Het schema geeft aan wanneer in het schooljaar de schoolvakanties zijn. Scholen kunnen afwijken wat betreft de meivakantie. Bekijk altijd even het vakantierooster op de website van de school waar uw kind zit voor de actuele situatie.

Vakantierooster schooljaar 2023-2024

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Voorjaarsvakantie 25-02-2023 05-03-2023
Meivakantie 29-04-2023 07-05-2023
Zomervakantie 08-07-2023 20-08-2023
Herfstvakantie 14-10-2023 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 07-01-2024

Op de website van Rijksoverheid vindt u de schoolvakanties per schooljaar.