Schoolvakanties

Wij stellen ieder jaar in overleg met de scholen voor basis- speciaal- en voortgezet onderwijs in de gemeente een vakantierooster op voor het schooljaar. Het schema geeft aan wanneer in het schooljaar de schoolvakanties zijn. Enkele scholen (waaronder De Hoge Hof, Entrea Onderwijs en de Sonnewijser) kunnen afwijken wat betreft de meivakantie. Raadpleeg dan ook altijd even het vakantierooster op de website van de school waar uw kind op zit voor de actuele situatie.
Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020
Vakantie Eerste dag Laatste dag
Zomervakantie 20-07-2019 01-09-2019
Herfstvakantie 19-10-2019 27-10-2019
Kerstvakantie 21-12-2019 05-01-2020
Voorjaarsvakantie 22-02-2020 01-03-2020
Meivakantie 25-04-2020 03-05-2020
Zomervakantie 18-07-2020 30-08-2020