Schoolvakanties

Wij stellen ieder jaar in overleg met de scholen voor basis- speciaal- en voortgezet onderwijs in de gemeente een vakantierooster op voor het schooljaar. Het schema geeft aan wanneer in het schooljaar de schoolvakanties zijn. Enkele scholen (waaronder De Hoge Hof, Entrea Onderwijs en de Sonnewijser) kunnen afwijken wat betreft de meivakantie*. Raadpleeg dan ook altijd even het vakantierooster op de website van de school waar uw kind op zit voor de actuele situatie.
Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019
Vakantie Eerste dag Laatste dag
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 02-03-2018
Meivakantie 23-04-2018 04-05-2018
Zomervakantie 16-07-2018 24-08-2018
Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019
Meivakantie* 19-04-2019 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019