Starterslening

Door de hoge koopprijzen zijn er vaak problemen voor een grote groep starters om hun hypotheek rond te krijgen. Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met de Starterslening kunt u vaak net het beetje extra lenen dat u nodig heeft om de woning te kopen.

De Starterslening kan het verschil maken tussen de prijs van het huis, en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen. De Starterslening is een aanvulling van de gemeente Tiel op uw eerste hypotheek. Hiervoor werken we samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). In Tiel is de Starterslening alleen van toepassing op bestaande bouw.

De starterslening is een groot succes. We hebben inmiddels 18 startersleningen verstrekt. Hiermee is de bodem van het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar had gesteld voor startersleningen bereikt. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. De gemeenteraad moet besluiten of er een volgende ronde komt. We houden u op de hoogte.

 

Wat moet u weten?

  • U koopt voor het eerst een woning en gaat er zélf in wonen
  • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,-
  • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 40.000,-
  • De maximale koopsom voor een bestaande woning met meegerekend de verbeterkosten is € 250.000,-
  • In Tiel is er gekozen om de SVn Starterslening in te zetten voor bestaande bouw. Het is dus niet mogelijk om met een starterslening een nieuwbouwwoning te kopen.
  • De SVn Starterslening is maximaal 20% van de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten.
  • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.

De gemeenteraad van Tiel heeft € 600.000,- voor de startersleningen beschikbaar gesteld.

Wat moet u doen?

De bodem van het bedrag dat de gemeenteraad beschikbaar had gesteld voor startersleningen is bereikt. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om een starterslening aan te vragen. De gemeenteraad moet besluiten of er een volgende ronde komt. We houden u op de hoogte.

De eerste stap is het formulier voor een starterslening invullen en inleveren met:

  • een kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager(s)
  • kopie van een door beide partijen getekende koopakte
  • offerte verbeterkosten (indien van toepassing)

Het ingevulde formulier met de bijlagen kunt u inscannen en mailen naar: omgevingsloket@tiel.nl

Vragen of meer informatie?

Vragen over de voorwaarden van de starterslening? Dan kunt u contact opnemen met: Omgevingsloket Tiel, 0344 - 63 71 67 of mailen naar: omgevingsloket@tiel.nl.

Meer informatie vindt u ook op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).