Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (SBBT)

In de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (SBBT) werken het bedrijfsleven, gemeente, politie en brandweer samen om de drie bedrijventerreinen Medel, Kellen en Latenstein en de kantorenlocatie Westroijen collectief te beveiligen.

 Zo krijgt criminaliteit geen kans en voelen de medewerkers, bewoners en bezoekers zich er veilig. Dat doet de stichting door onder andere surveillance, camerabewaking en slagbomen.

Voor de beveiliging van de bedrijventerreinen wordt gebruik gemaakt van het aanwezige glasvezelnetwerk. Dat is door Glasnet Tiel BV gerealiseerd door en voor ondernemers. De aanpak is succesvol, want het aantal inbraken bij bedrijven is spectaculair gedaald.

De collectieve beveiliging wordt betaald uit het Ondernemersfonds. Omdat er samen wordt gewerkt, zijn de kosten relatief laag in vergelijking met de opgetelde kosten die verband houden met criminaliteit op de bedrijventerreinen.

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (SBBT) heeft samen met andere partners zorggedragen voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen. En de politie beveelt deelname aan de collectieve beveiliging van harte aan.

Meer informatie vindt u op de website www.sbbtiel.nlexterne-link-icoon.