Subsidie culturele activiteiten

De gemeente wil ervoor zorgen dat Tiel zoveel mogelijk actieve en veerkrachtige inwoners krijgt en behoudt door middel van deelname aan cultuur. Ook wil de gemeente investeren in een levendige en aantrekkelijke stad en in de aantrekkingskracht en kwaliteit van het stadscentrum. Daarom verleent de gemeente subsidie voor culturele activiteiten die hieraan meehelpen.

Voorwaarden

Voorwaarden voor activiteiten die bijdragen aan doelstelling 1: het vergroten van de culturele activiteiten die bijdragen aan de profilering van Tiel en de aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit van de binnenstad.

 • Versterkt het imago van Tiel als fruitstad of stad aan de Waal met een rijke historie
 • Vernieuwend
 • Een productie op het gebied van podiumkunsten die tot stand komt met medewerking van hoofdzakelijk amateurkunstenaars en wordt uitgevoerd op een van de podia in de binnenstad
 • De activiteit is het resultaat van cultureel ondernemerschap en nauwe samenwerking met (andere) lokale partijen
 • Toegankelijk voor een brede doelgroep

Voorwaarden voor activiteiten die bijdragen aan doelstelling 2: het vergroten en behouden van actieve en veerkrachtige inwoners door cultuurparticipatie.

 • Vernieuwend
 • Ontwikkeld voor en door jongeren
 • Voor ouderen of gehandicapten en tegen eenzaamheid
 • Ontwikkeld door een vereniging op het gebied van amateurkunst uit Tiel
 • Stimuleert culturele interesse

Bij elke doelstelling moet worden voldaan aan minstens drie van voorwaarden.

Hoogte van de subsidie

De maximale hoogte van uw subsidie is afhankelijk van het belang van uw activiteit.

Activiteiten van wijk of lokaal belang

 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.500,- per activiteit.

Activiteiten van (boven)regionaal belang

 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000,- per activiteit.

U mag per jaar maximaal twee aanvragen indienen voor culturele activiteiten. In de verordening staat welke kosten subsidiabel zijn.

Meer informatie

Staat op deze pagina of op de pagina Algemene informatie subsidiesexterne-link-icoon niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tielexterne-link-icoon 2020. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Cultuur en Evenementen 2020externe-link-icoon