Subsidie Duurzaam en Aantrekkelijk Erfgoed

U kunt de subsidie aanvragen als u eigenaar, bewoner of gebruiker bent van een gemeentelijk monument of beeldbepalende pand. De subsidie is voor maatregelen die energie besparen, opwekken of het historisch aanzicht van het gebouw behouden of herstellen.

Voor het aanvragen van de subsidie Duurzaam en Aantrekkelijk Erfgoed kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.

1. De subsidie is voor maatregelen en materialen, die de aantrekkelijkheid van een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand verbeteren. De verbeteringen moeten zichtbaar zijn vanaf de straat. De maatregelen en materialen moeten passen bij het historische karakter van uw monument.

 • Moderne aanpassingen vervangen door een historische aanpassing.
 • Herstel van historisch voegwerk.
 • Onderhoud van historische dakbedekking.
 • Herstel van monumentale ornamenten aan de gevels.

2. De gemeente geeft ook subsidie voor energiebesparende maatregelen voor gemeentelijke monumenten. Dit geldt voor zowel de buitenkant, als aan de binnenkant van uw monument.

De maatregelen moeten het historische karakter van uw monument respecteren. Energie besparen gaat altijd boven energie opwekken. De maatregelen moeten aantoonbaar duurder zijn dan gangbare oplossingen.

Voorbeelden van maatregelen waarvoor subsidie kan worden verleend zijn:

 • Het gebruiken van isolatiemateriaal, speciaal voor monumenten.
 • Het plaatsen van monumentenglas tegelijk met het herstel van vensters.
 • Het plaatsen van bestaand glas-in-lood tussen dubbele beglazing.
 • De vakkundige arbeid voor het tijdelijk demonteren en monteren van historische ornamenten voor de plaatsing van duurzame oplossingen.

Wilt u weten wat er precies onder deze subsidie valt? Bekijk dan de: 

 

De subsidie is 30% van de kosten, die door de gemeente zijn goedgekeurd vanuit de subsidieregeling en bedraagt minimaal € 400,- en maximaal € 3000,-. Dit bedrag kan door Provincie Gelderland worden verhoogd tot maximaal het dubbele als het kosten zijn, die worden gedaan om het pand te onderhouden.

Toekenning van de subsidie gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, tot het budget van dat jaar op is.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het gebouw moet door de gemeente zijn aangewezen als gemeentelijk monument, of beeldbepalend pand.
 • U moet eigenaar, bewoner of gebruiker zijn van dit pand.
 • Voor uw plannen moet u een verleende omgevingsvergunning hebben. Of een verklaring dat u de werkzaamheden zonder omgevingsvergunning mag uitvoeren.

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

U kunt het formulier om de subsidie aan te vragen downloaden:

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend mailen naar omgevingsloket@tiel.nl samen met de volgende stukken:

 • Foto’s van de onderdelen/gevels waar de werkzaamheden aan zullen plaatsvinden
 • Beschrijving van de werkzaamheden
 • Opgave van de kosten (begroting/offerte) uitgesplitst in materiaalkosten en uren
 • Indien van toepassing: schriftelijke verklaring dat de werkzaamheden vergunningsvrij mogen worden uitgevoerd
 • Bankafschrift lopende rekening subsidie aanvrager

Vragen?

Voor vragen over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de monumentendeskundige: vdelmee@tiel.nl

Voor vragen over het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur via telefoonnummer: 0344 - 637 167 of via omgevingsloket@tiel.nl

Duurzaamheidsmaatregelen, die buiten deze subsidieregeling vallen, komen mogelijk wel in aanmerking voor de toekomst bestendig wonen lening van de gemeente. U kunt de pagina 'Toekomst bestendig wonen lening' bekijken. Als u vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket.