Subsidie voor duurzame activiteiten

Naast regelingen voor woningeigenaren en huurders heeft de gemeente ook een regeling voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties, stichtingen en energiecorporaties of inwoners die een activiteit rondom vergroening en verduurzaming willen organiseren.
Deze subsidie is niet beschikbaar voor het verduurzamen van woningen of andere gebouwen.

Voorbeelden van duurzame activiteiten

Het gaat hierbij om een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming en vergroening van Tiel. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een activiteit in uw buurt waarbij u de wijk vergroent of een informatieavond over de impact van klimaatverandering. De gemeente Tiel wil namelijk zorgen voor een verbeterde leefbaarheid en meer vergroening in wijken en dorpen. 

Voorwaarden

De activiteit moet helpen bij één van de volgende thema’s:

  • Verduurzamen
  • Vergroening
  • Biodiversiteit
  • Behoud van bijen en vlinders
  • Bewustwording over klimaatverandering en energietransitie
  • Informeren over collectieve duurzame energie opwekking

Hiervoor stelt de gemeente een subsidie van maximaal € 2.500,- per activiteit beschikbaar.

Aanvragen

U kunt een aanvraag doen via het online formulierexterne-link-icoon op deze website. U wordt gevraagd om de volgende gegevens:

  • Een beschrijving van de activiteit(en)
  • Een beschrijving van de resultaten
  • Een begroting en dekkingsplan

Uw aanvraag moet 8 weken voordat u begint bij ons binnen zijn.

Meer informatie

Staat op deze pagina of op de pagina Algemene Informatie Subsidiesexterne-link-icoon niet de informatie die u zoekt? Neem dan contact op via subsidies@tiel.nl.

Bij deze subsidie gelden de regels uit de Algemene subsidieverordening Tiel 2020externe-link-icoon. Ook gelden de regels uit de Deelverordening Leefbaarheid Wijken en Dorpen 2020externe-link-icoon