Taken adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel

Wat doet de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel?

De adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel vormt een belangrijke schakel tussen de gemeente en de inwoners van Tiel op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Deze raad adviseert de gemeente over het Wmo-beleid. De gemeente betrekt dit advies vervolgens bij het vaststellen van beleid.

Bijvoorbeeld als we een beleidsplan maken, veranderen of evalueren. Of over de verordening maatschappelijke ondersteuning. Heeft een ander onderdeel van gemeentelijk beleid raakvlakken met de Wmo? Ook dan brengt de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel daarover advies uit. De adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel bespreekt haar adviezen en ideeën altijd met andere adviesorganen in de gemeente. 

Een tweede hoofdtaak van de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel is de inwoners van Tiel rechtstreeks of via de leden van de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel de gelegenheid te geven hun visie over deze thema’s kenbaar te maken. De agenda, de vergaderingen en de adviezen van onze raad zijn daarom openbaar.

De adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel geeft ook adviezen over de uitvoering van de jeugdwet. Ook hier kan het om een beleidsplan of een verordening gaan.

Wat doet de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel niet?

De adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel houdt zich niet bezig met individuele problemen of aanvragen op grond van de Wmo en de Jeugdwet. Wie het niet eens is met een besluit van de gemeente kan een bezwaarschift indienen. Daar is een afzonderlijke procedure voor.

Via Mee Gelderse Poortexterne-link-icoon voorziet de gemeente in gratis cliëntondersteuning van mensen die hulp nodig hebben om aan de juiste zorg te komen. Stichting MEE is bereikbaar op: 088 - 633 0000 of via e-mail: teamvolwassenentiel@meegeldersepoort.nl.

Wilt u de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel versterken?

De adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel zoekt mensen die wonen in de gemeente Tiel en willen meedenken over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd.

Vindt u het belangrijk om mee te praten en mee te denken over het beleid en uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan is lid worden van de adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel wellicht iets voor u! Wij zoeken enthousiaste nieuwe leden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U woont in Tiel of heeft een aantoonbare relatie met Tiel.
  • U heeft een netwerk waardoor u (veel) signalen krijgt uit de samenleving en niet alleen hoeft uit te gaan van eigen ervaring.

Belangstelling?

Heeft u belangstelling of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Stuur uw motivatiebrief met CV per e-mail naar de heer A. Sonneveld, secretaris adviesraad Wmo en Jeugdwet Tiel, via sonnevaj@xs4all.nl. Ook voor vragen kunt u contact met hem opnemen.