Te huur: kantoorruimte/bedrijfsruimte Koerierspad 1-3-5 Tiel

De gemeente Tiel zoekt een huurder voor 3-5 klaslokalen in het pand Koerierspad 1-3-5 te Tiel. Hiervoor schrijft de gemeente een openbare selectie uit. Op deze manier kunnen alle geïnteresseerden via een toetsbare en transparante selectieprocedure meedingen.

Ruimtes bezichtigen en interesse?

Wilt u weten hoe de ruimtes eruit zien? U kunt de ruimtes bekijken op 3 juni 2024 tussen 11.30 uur en 12.30 uur. Maak wel een afspraak hiervoor. Mail naar vastgoed@tiel.nl.

U hebt interesse. Wat moet u nu doen?

 1. Stuur voor 15 juni 2024 een mail naar vastgoed@tiel.nl.
 2. Alle mails, die ontvangen worden na de onder 1 genoemde datum en tijdstip worden niet in behandeling genomen.
 3. De gemeente vergoedt geen kosten die voor het maken van de inschrijving worden gemaakt.
 4. Zet in de mail als onderwerp “interesse 5 lokalen Koerierspad 1-3-5, Tiel”. 
 5. Zet in de mail waarvoor u de lokalen wilt gebruiken.
 6. Zet in de mail een toelichting op de aanvullende criteria.
 7. Voeg de gevraagde bewijsmiddelen toe aan de mail.

Beoordeling van uw reactie

De gemeente beoordeelt uw reactie. Het beoordelingsteam bestaat uit ambtenaren van de teams vastgoed, vergunningen en beleid.

Er kunnen 3 situaties ontstaan:

 1. U voldoet aan de gestelde criteria en u heeft de hoogste score. De gemeente biedt u een huurovereenkomst aan.
 2. U en nog een andere inschrijver voldoen beide aan de criteria en hebben dezelfde score. Er volgt dan loting, waarvoor de beide inschrijvers worden uitgenodigd.
 3. U voldoet niet aan de gestelde criteria en u heeft niet de hoogste score. De gemeente zal u een brief schrijven waarin wordt uitgelegd waarom u niet aan de criteria voldoet en dus niet de hoogste score hebt. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u een kort geding aanhangig maken bij de voorzieningenrechter. De termijn hiervoor is 20 kalenderdagen na de verzenddatum van afwijzing.

Objectinformatie

AdresKoerierspad 1-3-5,  4007 TS Tiel
Kadastrale kenmerkTiel K 2229
Bestemming en gebruikMaatschappelijk
Oppervlakte3-5 lokalen, oppervlakte per lokaal ca 55 m2 Medegebruik van hal en toiletten.
Overige informatie

In het zelfde gebouw bevinden zich nu een  basisschool, kinderopvang, muziekschool ed.  Het speellokaal wordt gedurende de schooltijden gebruikt door de basisschool. Deze huurders maken ook gebruik van de hal en toiletten.

In eerste instantie zijn er 3 lokalen beschikbaar, maar dit kan uitgebreid worden naar 5 lokalen.

Integraal Huisvestingsplan OnderwijsDe Gemeente heeft op 31 mei 2023 het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (het 'IHP') vastgesteld. Deze locatie staat in het plan genoemd als optie voor nieuwbouw voor (een) basisscho(o)ol(en). De daarop volgende plannen en de uitvoering daarvan is beoogd in de periode 2024-2028. Deze plannen kunnen variëren van sloop, renovatie, nieuwbouw, verkoop etc. 

Huurvoorwaarden

Datum ingang huur15 juli 2024
Huurtermijn15 juli 2024 tot en met 31 juli 2025. Verlenging steeds met 1 jaar, tenzij deze lokalen nodig zijn voor onderwijs.
Opzegtermijn3 maanden
Servicekosten

Voorschot van € 246,57 per lokaal per maand excl. 21% btw en € 18,04 per lokaal per maand excl. 0% btw. Nacalculatie na afloop van een kalenderjaar.

De servicekosten bestaan uit: gas, water, elektra, huismeester, gemeentelijke belastingen (aandeel huurder), ongediertebestrijding, tuinonderhoud, controle brandblusmiddelen en alle onderhoudskosten die voor rekening van de huurder komen, maar geregeld en betaald door de verhuurder.

Indexering1 januari 2025
BetalingenPer maand vooruit te betalen.
Zekerheidsstellingnvt
OpleveringsniveauIn de staat waarin de ruimtes zich op de huuringangsdatum zich bevinden.
Bijzondere huurvoorwaardennvt
HuurovereenkomstHuurovereenkomst gebaseerd op het standaard ROZ model in de zin van artikel 7.230a BW (model 2015) met de daarbij behorende bepalingen.
VoorbehoudBestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst.

Selectiecriteria

De gemeente Tiel beoordeelt inschrijvingen op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria. Dit zijn Knock out criteria. Knock out criteria: voldoet u aan één van deze criteria, dan krijgt u geen aanbieding vanuit de gemeente Tiel. Daarnaast stelt de gemeente Tiel aanvullende criteria die worden beoordeeld aan de hand van uw toelichting.  De gemeente Tiel wijst u erop dat zij daarbij een ruime mate van beleidsvrijheid heeft.

A. Knock out criteria

 1. Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst
 2. Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven.
 3. Het stellen van nadere voorwaarden aan de inschrijving, in welke vorm dan ook.
 4. Niet voldoen aan bestemming van het bestemmingsplan.

B. Aanvullende criteria

 1. De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten zich  bij voorkeur richten op kinderen tot 12 jaar. Omschrijf uw activiteiten, die u op deze locatie wilt gaan uitvoeren. Vermeld de doelgroep en leeftijd van de doelgroep.
 2. De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten passend zijn naast basisonderwijs en kinderopvang. Omschrijf waarom uw activiteiten passend zijn in een schoolgebouw, waar ook scholen en kinderopvang gebruik van maken en waarin toiletten gedeeld moeten worden?

Beoordelingscriteria

Niet accepteren van het voorbehoud bestuurlijke goedkeuring voor het aangaan van een huurovereenkomst.U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel
Niet accepteren van de huurvoorwaarden zoals hierboven weergegeven.U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel
Het stellen van nadere voorwaarden aan de inschrijving, in welke vorm dan ook.U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel
Niet voldoen aan bestemming van het bestemmingsplan.U krijgt geen aanbieding van de gemeente Tiel
Huurder wil eerst 3 en later 5 lokalen huren.25 punten
De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten zich bij voorkeur richten op kinderen tot 12 jaar. 50 punten
De activiteiten van de huurder op deze locatie moeten passend zijn naast basisonderwijs en kinderopvang.25 punten