Tiel Noord en Kleine kernen – Nieuw zwembad

Publicatiedatum: 
6 mrt 2019
Het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen – Nieuw zwembad gaat over Laan van Westroijen 99 in Tiel. Dit is de plek waar het huidige zwembad ligt.

Aanleiding

Plangebied van het Bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen - nieuw zwembad.
We willen graag een duurzaam zwembad voor recreatie- en wedstrijdzwemmen. Het nieuwe binnenzwembad komt te staan op het parkeerterrein naast het huidige zwembad.

Als het nieuwe zwembad gebouwd wordt kunt u in het huidige zwembad blijven zwemmen. Ook kunt u dan parkeren op de tijdelijke parkeerplaatsen. Is het nieuwe zwembad klaar dan wordt het oude zwembad gesloopt. Op die plek komt dan het parkeerterrein. Dit krijgt een milieuvriendelijke inrichting.

Het huidige zwembad en het terrein erom heen heeft de bestemming Sport op basis van het bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen. Dit bestemmingsplan staat het niet toe om een nieuw zwembad te bouwen op het parkeerterrein. Het bestemmingsplan passen we daarom aan. We doen dit door op het parkeerterrein de bouw van een nieuw zwembad toe te staan.

Procedure

Het bestemmingsplan bevindt zich in de fase van voorontwerp.
Er is een ontwerp bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen gemaakt. Dit ontwerp ligt vanaf 7 maart 2019 voor zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingpslan. Uw reactie (zienswijze) stuurt u naar: Gemeenteraad van Tiel, postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Wanneer u liever uw reactie (zienswijze) mondeling wilt geven, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Koopmans van team Regie op Ruimte. Zij is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 63 72 48.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u naar het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC) op het stadhuis. Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket (0344) 63 71 67 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen. Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.