Tiel Oost - Hoveniersweg 27

Het bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 gaat over het pand aan de Hoveniersweg waar jarenlang een kinderopvang is geweest.

Plangebied

Het bestemmingsplan staat het toe om het gebouw en de grond te gebruiken voor 9 nieuwe huurwoningen.

Status Onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 20 november 2019 het bestemmingsplan Tiel Oost – Hoveniersweg 27 gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft vanaf 16 januari 2020  voor zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Indien u een toelichting wilt op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl

Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten