Tiel oost - Laan van Westroijen

Publicatiedatum: 
3 mrt 2022
Het bestemmingsplan Tiel Oost – Laan van Westroijen gaat over een ongenummerd perceel aan de Laan van Westroijen, waar een nieuwe hulpdienstenpost zal worden gerealiseerd.

Aanleiding

De Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) heeft behoefte aan een nieuwe hulpdienstenpost in de regio, omdat de huidige locatie (ook aan de Laan van Westroijen) is verouderd en onvoldoende ruimte biedt. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan ‘Tiel Oost’. Om de hulpdienstenpost mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 20 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Vastgesteld

Op 23 februari 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Tiel Oost – Laan van Westroijen ongewijzigd vastgesteld.

Stukken inzien

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen vanaf 9 maart 2022 tot en met 20 april 2022 ter inzage. Het is mogelijk om het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit door te kijken bij het Omgevingsloket bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het stadhuis, Achterweg 2 te Tiel.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt hier op straatnaam zoeken met ‘Laan van Westroijen’ te Tiel, via plannaam- of nummer op ‘Tiel Oost – Laan van Westroijen’ of  ‘NL.IMRO.0281.BP00058-va01’.

Beroep bij de Raad van State

In de periode van 9 maart 2022 tot en met 20 april 2022 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State door:

  • Een belanghebbende;
  • Een niet-belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Een beroepsschrift voor de Raad van State stuurt u naar: Raad van State, t.a.v. Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 21 april 2022. Als niemand beroep heeft ingesteld en ook geen schorsingsverzoek heeft ingediend is het bestemmingsplan dan ook onherroepelijk. Is er wel een schorsingsverzoek ingediend? Dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de Raad van State op het verzoek beslist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Documenten