Tiel Oost - Laan van Westroijen

Het bestemmingsplan Tiel Oost – Laan van Westroijen gaat over een ongenummerd perceel aan de oostzijde van de Laan van Westroijen.

Plangebied

Het bestemmingsplan staat toe om op het terrein een hulpdienstenpost voor de Veiligheidsregio Gelderland Zuid te realiseren.

Status Onherroepelijk

De gemeenteraad heeft op 23 februari 2022 het bestemmingsplan Tiel oost – Laan van Westroijen zonder wijzigingen vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft hierna vanaf 9 maart 2022 voor zes weken ter inzage gelegen.

Er is geen beroep ingesteld, waardoor het bestemmingsplan nu onherroepelijk is sinds 21 april 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit bestemmingsplan? Dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC). Wilt u een toelichting op dit plan, dan kunt u telefonisch een afspraak maken bij het Omgevingsloket 0344 - 637 167 op maandag en donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur of via e-mail omgevingsloket@tiel.nl.

Het plan is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Documenten