Tiel Oost - Twaalf Apostelen

Het bestemmingsplan Tiel Oost – Twaalf Apostelen gaat over het braakliggende stuk grond tussen de Betuwestraat en de Twaalf Apostelen te Tiel.

Aanleiding

De oude bedrijfshallen op het terrein zijn in 2021 gesloopt en de twee voormalige bedrijfswoningen aan de Grotebrugse Grintweg zijn opgeknapt. Het plan bestaat uit de bouw van 10 nieuwe woningen op de braakliggende grond: vier aan de Twaalf Apostelen en zes aan de Betuwestraat. De oude bedrijfswoningen worden ook omgezet naar burgerwoningen. De beoogde ontwikkeling past echter niet binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan. Om de woningbouw toch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarbinnen dit planologisch-juridisch geregeld wordt.

Procedure

Voor dit plan is het ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost - Twaalf Apostelen opgesteld en ligt van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024 ter visie.

Indienen van een zienswijze

Indienen van een zienswijze

In de periode van 20 december 2023 tot en met 30 januari 2024  kunt u reageren op dit ontwerp bestemmingsplan middels een zienswijze. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk: Stuur uw zienswijze (per brief) naar de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel, onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost - Twaalf Apostelen. De zienswijze brief moet door u zijn ondertekend en ten minste uw naam, adres en woonplaats (en indien mogelijk uw telefoonnummer bevatten).
  • Mondeling – Neem contact op met de gemeente Tiel, mevrouw Rispens via 0611167486.

Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u een afspraak maken bij het Omgevingsloket via (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen via omgevingsloket@tiel.nl.

Daarnaast kunt u het ontwerp bestemmingsplan ook digitaal raadplegen via de volgende websitelink: www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00056-on01.